Find Posts By Topic

Pinakamahusay ng Taon | Mga Tampok ng SDOT sa 2023

Blog stats: 500 salita | 3 minuto na basahin

Ang 2023 ay isa pang naging mahalagang taon para sa Seattle Department of Transportation (SDOT). Kami ay nagtrabaho upang patuloy na sumulong ang Seattle. Ang aming tema para sa taon ay “Paghahatid: mabilis at malasa, sa konsiyerto sa aming mga kahalagahan.”

Kami ay nakatuon sa pagpapabilis ng mga proyekto upang magbigay ng higit pang mga pag-upgrade ng kaligtasan at kadaliang pagkilos sa buong lungsod. Aming binigyang diin ang mga taong naglalakad, nagbibisikleta, gumugulong, at sumasakay sa transit. Kami rin ay nagtrabaho upang matugunan ang pagbabago ng klima. Ang aming pangkat ay nakipag-usap sa mga miyembro ng komunidad upang planuhin ang hinaharap ng transportasyon sa Seattle. Umaasa kami na masisiyahan kayo sa pagbabasa ng mga tampok ng taong ito!

Tingnan ang maikling video ng pagbati na ito mula sa aming Direktor, Greg Spotts! Video: SDOT

Mabilis na link: Tingnan ang aming 2023 pangunahing tampok (4-pahinang PDF) o tingnan sa ibaba!

Mga tampok ng Pinakamahusay sa Taon ng 2023 ng SDOT! Mga Grapiko: SDOT
Mga tampok ng Pinakamahusay sa Taon ng 2023 ng SDOT! Mga Grapiko: SDOT
Mga tampok ng Pinakamahusay sa Taon ng 2023 ng SDOT! Mga Grapiko: SDOT
Mga tampok ng Pinakamahusay sa Taon ng 2023 ng SDOT! Mga Grapiko: SDOT
Mga tampok ng Pinakamahusay sa Taon ng 2023 ng SDOT! Mga Grapiko: SDOT

Tuloy sa 2024!

Naghahanada kami para sa isa pang malaking taon sa 2024. Ang aming tema ay: Maghatid ng Mas Ligtas na mga Kalye. Pinahahalagahan namin ang inyong patuloy na interes at pakikilahok. Kami ay patuloy na makikipagtulungan sa inyo upang suportahan ang ligtas at mahusay na paglalakbay sa Seattle. Maraming salamat.