Find Posts By Topic

Best of the Year | Các Điểm Nổi Bật Năm 2023 của SDOT

Bài blog các số liệu thống kê: 500 từ | đọc nhanh trong 3 phút

Năm 2023 lại là một năm quan trọng nữa đối với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT). Chúng tôi đã làm việc để giữ cho Seattle luôn tiến về phía trước. Chủ đề của chúng tôi trong năm là “Delivery: fast and flavorful, in concert with our values (Sự cung cấp: nhanh chóng và đa sắc màu, phù hợp với các giá trị của chúng tôi).”

Chúng tôi tập trung vào việc đẩy nhanh các dự án nhằm mang lại sự an toàn và các nâng cấp trong việc di chuyển nhiều hơn nữa trên toàn thành phố. Chúng tôi nhấn mạnh vào người đi bộ, đi xe đạp, sừ dụng xe có bánh lăn, và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chúng tôi cũng làm việc để giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu. Nhóm của chúng tôi đã nói chuyện với các thành viên cộng đồng để lên kế hoạch cho giao thông ở Seattle trong tương lai. Chúng tôi hy vọng quý vị vui khi đọc về những điểm nổi bật của năm nay!

Hãy xem video chào mừng ngắn này từ Giám Đốc của chúng tôi, Greg Spotts! Video: SDOT

Liên kết nhanh: Xem những điểm nổi bật hàng đầu năm 2023 của chúng tôi (bản PDF 4 trang) hoặc xem bên dưới!

Các điểm nổi bật trong Best of the Year năm 2023 của SDOT! Đồ họa: SDOT
Các điểm nổi bật trong Best of the Year năm 2023 của SDOT! Đồ họa: SDOT
Các điểm nổi bật trong Best of the Year năm 2023 của SDOT! Đồ họa: SDOT
Các điểm nổi bật trong Best of the Year năm 2023 của SDOT! Đồ họa: SDOT
Các điểm nổi bật trong Best of the Year năm 2023 của SDOT! Đồ họa: SDOT

Tiến tới năm 2024!

Chúng tôi đang chuẩn bị cho một năm quan trọng nữa vào năm 2024. Chủ đề của chúng tôi là: Deliver Safer Streets (Mang Lại Đường Phố An Toàn Hơn). Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và tham gia liên tục của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với quý vị để hỗ trợ việc đi lại an toàn và hiệu quả ở Seattle. Xin cảm ơn.