Find Posts By Topic

Thông Tin Cập Nhật về Đậu Xe tại Seattle

English-version of this blog here.

Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) đã công bố các thay đổi về nơi đậu xe tạm thời.

Quý vị không phải trả tiền trên các tuyến phố đậu xe trả phí.

Giới hạn thời gian theo giờ sẽ không có hiệu lực, ngoại trừ trong Khu Vực Hạn Chế Đậu Xe (Restricted Parking Zone, RPZ)

Giới hạn thời gian tại các RPZ sẽ tiếp tục có hiệu lực vì vậy, người dân sinh sống trong các khu vực này vẫn có thể tìm được chỗ đậu xe.

Nếu đậu xe trong một RPZ khi không có giấy phép, quý vị cần tuân thủ giới hạn thời gian được yết thị công khai.

Các khu vực đón trả khách tối đa 30 phút, bao gồm các khu vực dừng lấy đồ ăn mới, sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Tất cả các biển báo cấm dừng đỗ, kể cả biển cấm dừng đỗ trong một khoảng thời gian quy định, vẫn sẽ có hiệu lực.

Các khu vực đặc biệt vẫn sẽ có hiệu lực, bao gồm khu vực mới dành cho nhân viên Bệnh Viện và Dịch Vụ Nhân Sinh

Cũng như các khu vực hiện tại như khu vực bốc dỡ hàng, khu vực dành cho xe tải bán đồ ăn và xe buýt hợp đồng.