Find Posts By Topic

แผนงานระบบขนส่งของเเมืองซีแอตเทิล (SEATTLE TRANSPORTATION PLAN) | ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับพันธมิตรในชุมชนของเรา และการเริ่มต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

แผนกขนส่งเมืองซีแอตเทิล (Seattle Department of Transportation หรือ SDOT) ได้ริเริ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงานระบบขนส่งของเมืองชีแอตเทิล

“One Seattle หมายถึงการทำให้มั่นใจว่าชุมชนทุกแห่งมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดอนาคตของเมืองของเรา และวีธีการเดินทางสัญจรในเมืองของเรา เรากำลังร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในชุมชนที่องค์กรเหล่านั้นให้บริการอยู่เแล้วในการรับฟังความคิดเห็นและทำให้แน่ใจว่าแผนงานระบบขนส่งของเเมืองซีแอตเทิลของเราสะท้อนให้เห็นค่านิยมและความต้องการของทุกคน นี่เป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันกำหนดเครือข่ายการคมนาคม และศูนย์กลางความปลอดภัย ความเท่าเทียมกัน การเข้าถึง ตลอดจนโอกาสต่าง ขึ้นมาใหม่ ทางเมืองซีแอตเทิลใคร่ขอเชิญคุณมาร่วมจินตนาการใหม่ถึงวิธีที่คุณเดินทางไปที่ทำงาน เดินทางเพื่อไปพบปะคนที่คุณรัก หรือไปโรงเรียน วิธีที่เราขับเคลื่อนการคมนาคมและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีที่เราใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะ และอื่น อีกมากมาย

แผนนี้จะกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับอนาคตของถนนหนทางและพื้นที่สาธารณะของเรา เราจะร่วมกันจินตนาการถึงวิธีการที่เราเดินทางสัญจรและเพลิดเพลินกับถนนหนทางในเมืองซีแอตเทิล 

ในฐานะที่เป็นเมือง แผนงานนี้ยังเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันของเราด้วยเช่นกันในการให้ความเท่าเทียมกันด้านเชื้อชาติและความยุติธรรมทางสังคมของระบบคมนาคมที่ตอบสนองความต้องการของทุกคน ที่เชื่อมต่อเราทุกคนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อไปยังสถานที่ที่สำคัญที่สุด 

เรากำลัง ร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในชุมชนที่องค์กรเหล่านั้นให้บริการอยู่เแล้วในการฟังความคิดเห็นและทำให้แน่ใจว่าแผนงานระบบขนส่งของเเมืองซีแอตเทิลของเราสะท้อนให้เห็นค่านิยมและความต้องการของทุกคน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความร่วมมือของเรากับองค์กรต่าง ๆ ที่ยอดเยี่ยม

องค์กรพันธมิตรแรงงานอเมริกันเอเชียแปซิฟิก (Asian Pacific American Labor Alliance):

 “องค์กร Asian Pacific American Labor Alliance (APALA), AFL-CIO สาขา Seattle Chapter รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมมือกับแผนกขนส่งเมืองซีแอตเทิล เรานึกจินตนาการถึงกระบวนการวางแผนที่ครอบคลุมไม่เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู้ในเมืองซีแอตเทิลเท่านั้น หากยังรวมถึงชนชั้นผู้ใช้แรงงานอีกด้วย มีหลายคนที่ทำงานในเมืองแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน และต้องพึ่งพารถโดยสารสาธารณะ ผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นกำลังถูกผลักดันให้ออกไปอยู่บริเวณนอกเมืองเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น  เราจะทำงานร่วมกับชุมชนของเราและพันธมิตรด้านแรงงานเพื่อยกระดับการมีสิทธิมีเสียงของผู้ใช้แรงงานผิวสีและชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่ถูกบีบบังคับให้ย้ายถิ่นที่อยู่ในขณะที่เมืองซีแอตเติลขยายตัว ความจำเป็นในการใช้รถโดยสารสาธารณะที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าขุมชนของเราสามารถเข้าถึงวิธีในการทำมาหากินของพวกเขาได้ทุกชั่วโมง” – Eunice How ประธาน APALA Seattle Chapter

การร่วมมือในพื้นที่ส่วนกลาง (Central Area Collaborative):  

 “วิสัยทัสน์เชิงกลยุทธ์ในการร่วมมือในพื้นที่ส่วนกลางจะรวมกรอบการทำงานในท้องที่เพื่อสิ่งแวดล้อม (EcoDistrict) ในลักษณะที่ชุมชนคนผิวสีไม่ถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ภายใต้ข้อกำหนดในวงกว้างของการปกป้องสภาพภูมิอากาศ เราเลือกที่จะทำงานร่วมกับโครงการนี้เพื่อดำเนินการเรื่องการเป็นกระบอกเสียงโดยรวม ตลอดจนความต้องการของชุมชนภายในขอบเขตการคมนาคมขนส่ง  ในฐานะที่เป็นชุมชน ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ปฏิบัติงานด้านข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เรารอคอยที่จะได้ช่วยเหลือนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการปรึกษาหารือที่บ่อยครั้งชุมชน BIPOC ของเรานั้นได้ถูกละเลย นี่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่เราจะได้มานั่งร่วมโต๊ะเพื่อสนทนาอย่างเท่าเทียมกัน และมีโอกาสพูดให้ทุกคนได้ยินด้วยความเคารพ” – Dennis Comer กรรมการบริการ Central Area Collaborative

สมาคมเพื่อความความยั่งยืนของ Duwamish Valley (Duwamish Valley Sustainability Association หรือ DVSA):

DVSA อธิบายว่าจุดสนใจขององค์กรของเราคือคนวัยหนุ่มสาว และพวกเขาคือดาวเด่นของโครงการของเรา”  เครดิตภาพ: DVSA

ด้วยการฝึกอบรมคนวัยหนุ่มสาวของเราเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน Duwamish Valley Sustainability Association (DVSA) จะสร้างขีดความสามารถและยกระดับการเป็นกระบอกเสียงของชุนชน Duwamish Valley ในการกำหนดรูปแบบแผนงานระบบการขนส่งของเมืองซีแอตเทิล  เราจะมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญควบคู่ไปกับชุมชนของเรา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนงานที่สำคัญนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของเรานี้” – Duwamish Valley Sustainability Association

ชุมชนชาวเขมรเมืองซีแอตเทิล ในคิงเคาน์ตี้ (Khmer Community of Seattle King County):

ชุมชนชาวเขมรเมืองซีแอตเทิล ในคิงเคาน์ตี้ รู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสในการนำมุมมองของชุมชนชาวเขมร/กัมพูชามาใช้กับแผนงานระบบการขนส่งของเมืองซีแอตเทิลของ SDOT ในลักษณะที่ให้ความเคารพ เป็นเชิงแลกเปลี่ยน และทำให้สมาชิกในชุมชนของเรามีคุณค่า  เรากำลังรอคอยที่จะนำร่องแนวทางในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเขมร ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์เป็นลำดับต้น และลงทุนในความผาสุกของผู้สูงวัยและเยาวชนชาวเขมรของเรา การประสานแง่มุมในการมีส่วนร่วมของพลเมืองเข้ากับโครงการที่เรามีอยู่ในปัจจุบันช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถและผลกระทบของเราในชุมชุนชาวเขมรในวงกว้างได้”- Khmer Community of Seattle King County (KCSKC) 

Legacy of Equality Leadership and Organizing (LELO):

เราตั้งตารอคอยที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้และมีส่วนช่วยเหลือในความพยายามของเมืองในการรวมกระบอกเสียงของชุมชนซึ่งในอดีตนั้นถูกละเลยในการตัดสินใจและในกระบวนการต่าง ของเมือง  การคมนาคมขนส่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับชนชั้นผู้ใช้แรงงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้ต่ำ สตรี ผู้อพยพ ตลอดจนผู้ลี้ภัย  ข้อกังวลและความคิดเห็นของพวกเขานั้นมีความสำคัญ และสามารถนำไปสู่การพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบคมนาคมขนส่งของเมืองของเรา  ขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้– Cindy Domingo, LELO

Smash the Box:

Smash the Box เป็นบริษัทด้านการวางผังเมืองและการออกแบบเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชนจากสหสาขาวิชาชีพซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เรามุ่งเน้นที่ความเท่าเทียมกันและสุขภาพ

We Become and Sea Potential

 “We Become and Sea Potential ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเยาวชนในท้องที่ด้านใต้ของเมืองซีแอตเทิลในการเล็งเห็นอนาคตของภูมิภาคนี้ และแสดงออกถึงวิสัยทัศน์อย่างสร้างสรรค์ตามขอบเขตผ่านงานศิลปะและความเป็นจริงเสมือนของพวกเขา ความคล่องตัวและการเดินทางสัญจรในเมืองเป็นพื้นฐานสำหรับการเข้าถึงงานและพื้นที่สีเขียว การเชื่อมต่อกับชุมชนและสวัสดิภาพโดยรวม  บรรดาเยาวชนกำลังสืบทอดอนาคตที่สร้างขึ้นด้วยนโยบายในปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นการยุติธรรมที่เสียงของพวกเขาจะได้รับการขยายความโดยละเอียดในกระบวนการวางแผน  ดิฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นความคิดและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับศักยภาพในการสร้างระบบการคมนาคมที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรมมากขึ้น ท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภูมิทัศน์ในเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป” – Emily Wright ผู้ก่อตั้ง We Become ซึ่งร่วมมือกับคุณ Ebony Welborn และคุณ Savannah Smith ผู้ร่วมก่อตั้ง Sea Potential

ห้องสมุดของเอสเตลิต้า (Estelita’s Library)

“Estelita’s Library เป็นห้องสมุดชุมชนบนความยุติธรรมทางสังคมและเป็นร้านหนังสือที่นำหนังสือ ศิลปะ วัฒนธรรม และชุมชนมารวมกันเพื่อยกระดับ บำบัดรักษา และให้บริการผู้ด้อยโอกาสที่สุดในบรรดาพวกเรา  เราทั้งรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติที่ได้เป็นพาหนะที่ชุมชนของเรามีสิทธิมีเสียงในการพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตส่วนรวมของเรา  เรารู้สึกตื่นเต้นในการให้พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และการดำเนินการในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความรู้ของชุมชน  เป้าหมายของเราคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการพัฒนาและใช้กรอบการทำงานที่ช่วยให้การเรียนรู้และการศึกษาเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  ด้วยสิ่งนี้ที่เป็นจุดสนใจ เสียงและความคิดเห็นของชุมชนจะไม่หยุดอยู่ที่การมีส่วนร่วมนี้ และสามารถจัดการศึกษาของชุมชนให้เป็นแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาและการวางแผนในอนาคตได้” – Estelita’s Library

ในการพัฒนาแผน STP ร่วมกัน เราจะ:

รับฟังความคิดเห็นของคุณเพื่อรวมเอาวิสัยทัศน์ด้านการคมนาคมขนส่งของเราขึ้นมาใหม่ 

ระบบคมนาคมขนส่งของเมืองซีแอตเทิลประกอบด้วยถนน ทางเท้า สะพาน บันได รถโดยสารประจำทาง ทางเดินและเทรล รถราง รถไฟ เรือข้ามฟาก เลนรถจักรยาน ทางม้าลาย พื้นที่สาธารณะ เช่น คาเฟ่ริมถนนและม้านั่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย  มาร่วมกันตอบคำถามว่า ระบบนี้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุดได้อย่างไร 

แผน STP จะเป็นวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของระบบคมนาคมขนส่งของเราในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินจากคุณ เราจะสร้างความสัมพันธ์และรับฟังผู้ที่ไม่เคยนั่งร่วมโต๊ะในการวางแผนการคมนาคมขนส่งมาก่อนอย่างตั้งใจเพื่อกำหนดระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตของเรา  ซึ่งรวมถึงผู้ที่ยังคงประสบกับความไม่เท่าเทียมกันในการคมนาคมขนส่งอย่างมีนัยสำคัญที่สุด – เช่น คนผิวดำ ชนพื้นเมือง และชุมชนคนผิวสี ผู้คนที่มีฐานะยากจน ชุมชนผู้อพยพและผู้คนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษที่บ้าน คนวัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ และผู้มีความพิการ

วางแผนสำหรับประชาชนเป็นลำดับต้นเพื่อเชื่อมโยงคุณกับสถานที่ต่าง ในเมืองซีแอตเทิลที่สำคัญกับคุณมากที่สุด  ซึ่งรวมถึงที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ ร้านขายของชำหรือศูนย์ชุมชนในพื้นที่ของคุณ หรือบ้านและพื้นที่ชุมนุมสังสรรค์ของคนที่คุณรัก  

แผน STP จะ ตระหนักถึงความสำคัญที่ระบบคมนาคมขนส่งของเรามีต่อการใช้ชีวิต การเดินทางสัญจร การเชื่อมต่อ และการเติบโตของเรา แผน STP จะชี้แนะเราในการสร้างระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นระบบที่นำความสุข ความสบายใจ และทางเลือกในการเดินทางไปยังสถานที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

ยึดมั่นในค่านิยมที่แน่วแน่ของเรา ในขณะที่ตอบสนองช่วงเวลาที่สำคัญด้วยการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

แผน STP จะมีพื้นฐานมาจาก  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของ SDOT – ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับกระบวนการวางแผน – และ สร้างจากแผนงานที่มีอยู่ของเมืองซีแอตเทิลและการปรับปรุงแผนงานที่ครอบคลุม  ในขณะเดียวกัน แผนนี้จะ แก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนด้านสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียม และความปลอดภัย นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดของเรา และสะท้อนถึงแรงบันดาลใจของชุมชนในการสร้างวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุม

กรุณาเข้าร่วมกับเรา