Find Posts By Topic

แผนงานระบบคมนาคมขนส่งเมืองซีแอตเทิล | วิธีเพิ่มเติมในการแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในเฟสที่ 2

บทสรุป

 • แผนงานระบบคมนาคมขนส่งเมืองซีแอตเทิล (STP) เป็นความมุ่งมั่นของเราในการสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทางเลือกที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพงในการเข้าถึงสถานที่และโอกาสต่าง ๆ ได้ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการสร้างแผนงานนี้
 • เรามาช่วยกันคิดหาวิธีการเดินทางสัญจรไปรอบ ๆ เมือง และวิธีที่เราจะเพลิดเพลินกับถนนและพื้นที่สาธารณะของเรา
 • เรารับฟังสิ่งที่คุณแบ่งปันกับเราในเฟสแรกของการมีส่วนร่วมและได้เริ่มวางแผนแล้ว ช่วยบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยัง และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใน Online Engagement Hub
 • เราได้เพิ่มวิธีอื่น ๆ ให้คุณเพื่อสร้าง STP ร่วมกันกับเรา  
  • ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ STP
  • แบ่งปันอนาคตของการคมนาคมขนส่งที่คุณต้องการเห็น
  • กรุณาบอกเราว่าคุณชอบการดำเนินการใด และการดำเนินการเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบคมนาคมขนส่งของเราได้อย่างไร!
 • สำนักงานการวางแผนและการพัฒนาชุมชน (OPCD) ขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสร้างการอัปเดตแผนงานที่ครอบคลุมของเมืองซีแอตเทิลด้วยเช่นกัน เยี่ยมชม One Seattle Plan Engagement Hub ของ OPCD เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตในภาพรวมของเมืองซีแอตเทิล  

เราจะร่วมกันสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

แผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล (STP) เป็นความมุ่งมั่นของเราในการสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง  แผนงาน STP เป็นโอกาสของเราทุกคนที่จะจินตนาการว่าเราต้องการที่จะเดินทางสัญจรไปรอบ ๆ เมืองในอนาคตอย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราจนถึงตอนนี้ เราได้รับฟังความเห็นจากคุณและได้เริ่มวางแผนแล้ว

คุณได้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณแล้วบนแผนที่เชิงโต้ตอบของเราในเฟสที่ 1 ตอนนี้คุณสามารถช่วยเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นการดำเนินการได้

ในเฟสที่ 1 คุณบอกเราว่า… แล้วเรา… ตอนนี้ในเฟส 2 เราขอให้คุณ… 
จัดลำดับความสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งของคุณพัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ STP กรุณาบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
วิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของการคมนาคมขนส่งในเมืองซีแอตเทิล ระบุอนาคตที่เป็นไปได้สามประการสำหรับการคมนาคมขนส่งในเมืองซีแอตเทิลกรุณาบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตที่คุณต้องการเห็น  
วิธีที่ระบบคมนาคมขนส่งของเราทำงานได้ดีขึ้นสำหรับทุกคน การดำเนินการที่ได้พัฒนาที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของเรา กรุณาบอกเราว่าการดำเนินการใดที่คุณชอบ และคุณต้องการให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไร

เรากำลังรับฟังคุณอยู่


ไปที่ศูนย์กลางการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ของแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิลเพื่อเข้าร่วมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

เราจะใช้คำตอบของคุณสำหรับคำถามเหล่านี้เพื่อสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาแผนงานการคมนาคมขนส่งเมืองซีแอตเทิล ในการมีส่วนร่วมในการสร้างแผนงาน STP คุณจะช่วยเราสร้างระบบที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน!สำนักงานการวางแผนและการพัฒนาชุมชน (OPCD) ขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสร้างการอัปเดตแผนงานที่ครอบคลุมของเมืองซีแอตเทิลด้วยเช่นกัน

แผนงาน One Seattle Plan จะสำรวจแนวคิดใหม่ ๆ ว่าเมืองซีแอตเทิลจะสามารถมีความเท่าเทียม คุ้มราคา และทนต่อสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร แนวคิดบางอย่างที่ทาง OPCD กำลังมองหาได้แก่: 

 • การสร้างศูนย์กลางเมืองหรือหมู่บ้านใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีร้านค้าและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสำหรับหลาย ๆ คนหรือหลายครอบครัว (เช่น อพาร์ตเมนท์หรือทาวน์เฮาส์) ในบริเวณต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้ารางเบาในอนาคต  
 • สนับสนุนให้มีย่านใกล้เคียงที่สมบูรณ์มากขึ้นทั่วเมือง ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถซื้อสินค้า บริการ และการเดินทางในระยะที่เดินได้ 
 • สนับสนุนกลยุทธ์ที่ช่วยให้มีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่หลากหลายขึ้นในละแวกใกล้เคียงมากขึ้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสวนสาธารณะและโรงเรียน ตลอดจนบ้านขนาดครอบครัวที่ราคาไม่แพง ตลอดจนโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้าน  
 • การพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อสนับสนุนชุมชนที่เผชิญกับแรงกดดันจากการถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย และสร้างความมั่นใจว่าการเข้าถึงบ้านและงานจะมีความครอบคลุมทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจมากขึ้น 
 • เยี่ยมชม One Seattle Plan Engagement Hub ของ OPCD เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตในภาพรวมของเมืองซีแอตเทิล 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ STP และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเป็นภาษาที่คุณถนัด: