Find Posts By Topic

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle (Seattle Transportation Plan) | Thêm nhiều cách để quý vị chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi trong Giai Đoạn 2

Tóm tắt

 • Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle (STP) là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ thống giao thông cung cấp cho mọi người khả năng tiếp cận các lựa chọn an toàn, hiệu quả, và với giá cả phải chăng để đến các địa điểm và cơ hội. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để tạo ra kế hoạch này.
 • Cùng nhau, chúng ta đang hình dung lại cách chúng ta di chuyển xung quanh thành phố và tận hưởng đường phố cũng như không gian công cộng.
 • Chúng tôi đã lắng nghe những gì quý vị chia sẻ với chúng tôi trong giai đoạn đầu trong việc tương tác và đã bắt đầu lập kế hoạch. Hãy cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có đang đi đúng hướng hay không và chia sẻ ý kiến của quý vị trênTrung Tâm Tương Tác Trực Tuyến (Online Engagement Hub).
 • Chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều cách để quý vị có thể giúp lập nên STP cùng với chúng tôi:  
  • Xem xét tầm nhìn tương lai, mục đích, và mục tiêu của STP
  • Chia sẻ điều quý vị muốn thấy được thực hiện ở hệ thống giao thông trong tương lai
  • Hãy cho chúng tôi biết những điều quý vị thích và cách chúng có thể trở thành một phần của hệ thống giao thông của chúng ta
 • Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Cộng Đồng (Office of Community Planning and Development, OPCD) cũng đang yêu cầu sự giúp đỡ của quý vị để tạo Bản Cập Nhật Kế Hoạch Toàn Diện của Seattle – Bản Kế Hoạch Seatle Hợp Nhất ( Seattle Comprehensive Plan Update – the One Seattle Plan). Hãy truy cập Trung Tâm Tương Tác cho Bản Kế Hoạch Seattle Hợp Nhất của OPCD để tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến của quý vị để định hướng cho bức tranh toàn cảnh về tương lai của Seattle.  

Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống giao thông vận tải hoạt động tốt hơn cho tất cả mọi người trong hiện tại và tương lai.

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle (Seattle Transportation Plan, STP) là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, hiệu quả, và giá cả phải chăng.  STP là cơ hội để tất cả chúng ta hình dung cách chúng ta muốn đi lại quanh thành phố trong tương lai.

Cảm ơn quý vị đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chúng tôi tới thời điểm này. Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ quý vị và bắt đầu lập kế hoạch.

Quý vị đã chia sẻ ý tưởng của mình trên bản đồ tương tác của chúng tôi trong giai đoạn 1. Bây giờ quý vị có thể giúp chúng tôi biến những điều này thành hiện thực.

Trong giai đoạn 1, quý vị đã nói với chúng tôi… Sau đó, chúng tôi… Bây giờ, trong giai đoạn 2, chúng tôi cần quý vị… 
Các sự ưu tiên vận chuyển của quý vịPhát triển tầm nhìn tương lai, mục đích, và mục tiêu của STP Cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị về tầm nhìn, mục đích và mục tiêu  
Tầm nhìn của quý vị cho tương lai của giao thông vận tải ở Seattle Vạch ra 3 viễn cảnh trong tương lai khả thi cho việc vận chuyển ở SeattleHãy cho chúng tôi biết quý vị muốn thấy viển cảnh trong tương lai nào  
Làm thế nào để hệ thống giao thông của chúng ta có thể hoạt động tốt hơn cho tất cả mọi người Phát triển các hành động mà chúng tôi có thể thực hiện để giúp đạt được mục tiêu của chúng ta Hãy cho chúng tôi biết quý vị thích những hành động nào và quý vị muốn chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo như thế nào

Chúng tôi đang lắng nghe quý vị.


Hãy truy cập Trung Tâm Tương Tác Trực Tuyến của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle để tham gia và chia sẻ ý tưởng của quý vị.

Chúng tôi sẽ sử dụng câu trả lời của quý vị cho những câu hỏi này để cân nhắc sự phát triển của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle. Bằng cách tham gia vào việc tạo ra STP, quý vị sẽ giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống giao thông vận tải hoạt động tốt hơn cho tất cả mọi người!Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Cộng Đồng (OPCD) cũng đang yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về Bản Cập Nhật Kế Hoạch Toàn Diện của Seattle – Bản Kế Hoạch Seatle Hợp Nhất.

Bản Kế hoạch Seattle Hợp Nhất sẽ khám phá những ý tưởng mới để làm thế nào Seattle có thể công bằng hơn, có giá cả phải chăng và thích ứng với khí hậu. Một số ý tưởng mà OPCD đang xem xét bao gồm: 

 • Tạo ra các trung tâm hoặc khu đô thị mới—những nơi có cửa hàng và nhiều nhà ở hơn cho nhiều người hoặc nhiều gia đình (như các căn hộ hoặc nhà phố) ở những khu vực xung quanh các ga tàu điện trong tương lai  
 • Hỗ trợ các khu dân cư hoàn thiện hơn trên toàn thành phố nhằm cung cấp cho nhiều cư dân các khu mua sắm, dịch vụ và phương tiện giao thông công cộng trong khoảng cách đi bộ 
 • Hỗ trợ các chiến lược cho phép nhiều lựa chọn nhà ở tại nhiều khu dân cư hơn để tăng khả năng tiếp cận với công viên và trường học cũng như các ngôi nhà quy mô gia đình với giá cả hợp lý hơn và cơ hội để sở hữu nhà  
 • Phát triển các công cụ mới để hỗ trợ các cộng đồng đang đối mặt với áp lực phải di dời đi nơi khác và đảm bảo rằng khả năng tiếp cận nhà ở và việc làm mang tính bao quát hơn về mặt chủng tộc và kinh tế 
 • Hãy truy cập Trung Tâm Tương Tác cho Bản Kế Hoạch Seattle Hợp Nhất của OPCD để tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến của quý vị để định hướng cho bức tranh toàn cảnh về tương lai của Seattle. 

Tìm hiểu thêm về STP và chia sẻ ý tưởng của quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị: