Find Posts By Topic

แผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล | ร่างแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเติลพร้อมให้ท่านตรวจสอบแล้ว!  

_____ 

บทสรุป  

 • เราได้รวบรวมสิ่งที่เราได้ยินจากท่านและเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงของท่านในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาไว้ในร่างแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล 
 • ร่าง STP เป็นวิสัยทัศน์ 20 ปีข้างหน้าสำหรับอนาคตของถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากผู้คนหลายพันคนที่อาศัย ทำงาน และทำกิจกรรมสันทนาการในเมืองซีแอตเทิล 
 • ท่านสามารถเรียนรู้และทบทวนร่าง STP ได้หลายวิธีที่ Seattle Transportation Plan Online Engagement Hub 
  • ดูวิดีโอเกี่ยวกับ STP 
  • ทบทวน STP At-A-Glance 
  • ทบทวนร่าง STP ทั้งหมด 
 • หลังจากที่ท่านทบทวนร่าง STP แล้ว เราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้ แบ่งปันความคิดเห็นของท่านภายในวันที่ 23 ตุลาคม! 

_____ 

เราใช้สิ่งที่เราได้ยินจากท่านและเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงของท่านในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาในการพัฒนาร่างแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล (STP) 

เราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน เพื่อสร้างแผนงานการขนส่งที่สะท้อนถึงความต้องการของทุกคน ประชาชนเช่นท่านหลายพันคนได้ก้าวออกมาแบ่งปันประสบการณ์ ค่านิยม ความท้าทาย และแนวคิดของตน  

ขอขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันความคิดเห็นและแนวคิดของท่านกับเราในระหว่างกระบวนการนี้! ข้อมูลของท่านช่วยในการกำหนดร่างแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล  

ตอนนี้ เราขอให้ท่านตรวจสอบร่าง STP และแบ่งปันความคิดเห็น!  ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแผนงานได้หลายวิธี เช่น โดยการดูหรือฟังวิดีโอ การเข้าร่วมกิจกรรม ทบทวนบทสรุป STP หรือแม้กระทั่งการอ่านแผนงานทั้งหมด 

ไปที่ Seattle Transportation Plan Online Engagement Hub เพื่อเรียนรู้และทบทวนร่างแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล ท่านสามารถมีส่วนร่วมและแบ่งปันความคิดเห็นของท่านได้หลายวิธีไม่ว่าท่านจะมีเวลา 10 นาที, 20 นาที หรือมากกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ตาม: 

 • ดูวิดีโอเกี่ยวกับ STP 
 • ทบทวน STP At-A-Glance 
 • ทบทวนร่าง STP ทั้งหมด 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ STP: