Find Posts By Topic

Plano ng Transportasyon ng Seattle | Ang draft ng Seattle Transportation Plan ay handa na para sa inyong pagsusuri!  

_____ 

Buod  

 • Isinama namin ang narinig namin mula sa inyo at sa inyong mga kapitbahay sa nakalipas na 18 buwan sa draft na Plano sa Transportasyon ng Seattle. 
 • Ang draft ng STP ay isang 20-taong pananaw para sa kinabukasan ng mga kalye, bangketa, at pampublikong espasyo ng Seattle na ipinaalam ng libu-libong mga tao na nakatira, nagtatrabaho, at naglalaro sa Seattle. 
 • Maraming paraan para inyong matutunan at suriin ang draft ng STP sa Seattle Transportation Plan Online Engagement Hub
  • Manuod ng mga bidyo tungkol sa STP 
  • Suriin ang STP At-A-Glance 
  • Suriin ang buong draft ng STP 
 • Matapos niyong suriin ang draft ng STP, ibig naming makarinig mula sa inyo upang mapagbuti namin ito. Magbahagi ng komento bago ang Oktubre 23! 

_____ 

Ginamit namin ang aming narinig mula sa inyo at sa inyong mga kapitbahay sa nakalipas na 18 buwan upang bumuo ng DRAFT Seattle Transportation Plan (STP). 

Nais naming marinig mula sa lahat ng miyembro ng komunidad, lalo na sa mga hindi pa naririnig, upang makapaglikha ng plano sa transportasyon na sumasalamin sa mga pangangailangan ng lahat. Libu-libo sa inyo ang humarap upang ibahagi ang inyong mga karanasan, mga hinahalagahan, mga hamon, at mga ideya.  

Salamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang input at mga ideya sa amin sa prosesong ito! Ang inyong input ay nakatulong sa paghubog ng draft ng Plano sa Seattle Transportation.  

Ngayon, hinihiling namin sa iyo na suriin ang draft ng STP at magbahagi ng input!  Maraming mga paraan para matutunan ninyo ang tungkol sa plano – sa pamamagitan ng panonood o pakikinig sa mga video, pagdalo sa isang kaganapan, pagsusuri ng buod ng STP, o kahit na pagbabasa ng buong plano. 

Bisitahin ang Seattle Transportation Plan Online Engagement Hub upang malaman at suriin ang draft ng Seattle Transportation Plan. Kung mayroon kayong 10 minuto, 20 minuto, o higit sa isang oras, maraming paraan para makilahok kayo at ibahagi ang inyong input: 

 • Manuod ng mga bidyo tungkol sa STP 
 • Suriin ang STP At-A-Glance 
 • Suriin ang buong draft ng STP 

Alamin pa nang higit tungkol sa STP: