Find Posts By Topic

Kế Hoạch Giao Thông Seattle | Bản dự thảo Kế Hoạch Giao Thông Seattle đã sẵn sàng để quý vị xem xét!  

_____ 

Tóm tắt  

 • Chúng tôi đã kết hợp những gì chúng tôi đã nghe được từ quý vị và những người hàng xóm của quý vị trong suốt 18 tháng qua vào bản dự thảo Kế Hoạch Giao Thông Seattle (attle Transportation Plan, STP). 
 • Bản dự thảo STP là tầm nhìn 20 năm cho tương lai của đường phố, vỉa hè, và không gian công cộng tại Seattle, dựa trên ý kiến đóng góp của hàng ngàn người sinh sống, làm việc và vui chơi tại Seattle. 
 • Có nhiều cách để quý vị có thể tìm hiểu và xem xét bản dự thảo STP trên Trung Tâm Tham Gia Trực Tuyến của Kế Hoạch Giao Thông Seattle
  • Xem video về STP 
  • Xem bản tóm tắt STP (STP At-A-Glance) 
  • Xem toàn bộ bản dự thảo STP 
 • Sau khi quý vị đã xem bản dự thảo STP, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị để chúng tôi có thể cải thiện bản dự thảo này. Hãy chia sẻ phản hồi của quý vị không trễ hơn ngày 23 tháng 10! 

_____ 

Chúng tôi đã sử dụng những gì chúng tôi đã nghe được từ quý vị và những người hàng xóm của quý vị trong suốt 18 tháng qua để phát triển BẢN DỰ THẢO Kế Hoạch Giao Thông Seattle (Seattle Transportation Plan, STP). 

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ tất cả các thành viên cộng đồng, đặc biệt là những người chưa đưa ra ý kiến trước đây, để tạo ra một kế hoạch giao thông phản ánh nhu cầu của tất cả mọi người. Hàng ngàn người trong số quý vị đã đứng ra để chia sẻ những trải nghiệm, giá trị, khó khăn, và ý tưởng của mình.  

Cảm ơn tất cả những người đã chia sẻ ý kiến và ý tưởng với chúng tôi trong quá trình này! Ý kiến đóng góp của quý vị đã giúp hình thành dự thảo Kế Hoạch Giao Thông Seattle.  

Bây giờ, chúng tôi mong quý vị sẽ xem xét bản dự thảo Kế Hoạch Giao Thông Seattle và chia sẻ ý kiến với chúng tôi!  Có nhiều cách quý vị có thể tìm hiểu về kế hoạch này – thông qua việc xem hoặc nghe video, tham dự một sự kiện, xem bản tóm tắt của STP hoặc thậm chí đọc toàn bộ kế hoạch. 

Hãy truy cập Trung Tâm Tham Gia Trực Tuyến của Kế Hoạch Giao Thông Seattle để tìm hiểu và xem xét dự thảo Kế Hoạch Giao Thông Seattle. Dù quý vị có 10 phút, 20 phút, hay hơn một giờ, có nhiều cách để quý vị có thể tham gia và chia sẻ ý kiến của mình: 

 • Xem video về STP 
 • Xem bản tóm tắt STP (STP At-A-Glance) 
 • Xem toàn bộ bản dự thảo STP 

Tìm hiểu thêm về STP: