Find Posts By Topic

Plano sa Transportasyon ng Seattle | Ang Inirerekomendang Plano sa Transportasyon ng Seattle ni Mayor Bruce Harrell ay pupunta sa City Council para sa pagpapatibay 

People walking in the U District neighborhood.

Buod 

Matapos ang dalawang taong pakikipag-ugnayan sa publiko, kami ay nakabuo ng inirekomendang Seattle Transportation Plan at ibinahagi ito sa Sangguniang Panlungsod ngayon. 

Ang Seattle Transportation Plan ay isang 20 taong pangitain para sa kinabukasan ng mga kalye, bangketa, at pampublikong espasyo ng Seattle na ipinaalam ng libu-libong mga tao na nakatira, nagtatrabaho, at naglalaro sa Seattle. Ang Seattle Transportation Plan ay nagtatatag ng isang pangitain, mga layunin, mga pangunahing pagkilos, at mga rekomendasyon para sa isang sistema ng transportasyon na gumagana para sa ating lungsod ngayon at sa hinaharap. Ang plano ay magpapaalam at tutulong sa paghubog ng lahat mula sa pagpopondo ng transportasyon sa hinaharap hanggang sa mga proyekto at programa na nagpapahusay sa paraan ng pagtamasa natin sa pampublikong espasyo at pagkilos sa lungsod. 

Ang Seattle Transportation Plan ay nakatuon sa anim na mahahalagang layunin para sa Seattle: 

 • Kaligtasan 
 • Pagkakapantay-pantay 
 • Pagpapanatili 
 • Kadaliang Pagkilos at Ekonomikong Kasiglahan 
 • Kakayahang mabuhay 
 • Pagpapanatili at Modernisasyon 

Noong taglagas 2023, kami ay humingi ng feedback ng publiko sa draft ng Seattle Transportation Plan.  

Kabilang dito ang online engagement sa buong lungsod, pagdalo sa mga pangyayari nang personal, at pakikipagtulungan sa mga Community Liaisons ng Department of Neighborhoodupang magsagawa ng nakatuon na outreach sa mga sumusunod na komunidad: BIPOC (Black, Indigenous, and Other People of Color), mababa ang kita, imigrante at refugee, matatanda, kababaihan, mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan o kawalan ng seguridad sa pabahay, at mga taong may kapansanan.  

Maraming proseso ng gobyerno ang nagaganap sa isang mesa—personal man o online. Iba ang paglikha ng STP dahil determinado ang aming mga tauhan na dalhin ang mesa sa mga taong hindi alam na may pagkakataong lumahok. Gamit ang mga makabagong pamamaraan mula sa aming Transportation Equity Framework, nagpatawag kami ng mga pag-uusap sa maraming mga lokasyon at wika na may iba’t ibang hanay ng mga residente, mga miyembro ng komunidad, at mga negosyo na dati ay hindi kalahok sa naturang proseso. Kami ay naparangalan makipagkita sa mga miyembro ng komunidad sa iba’t ibang mga pagkakakilanlan, wika, at mga karanasan sa kultura. Kami ay nagdaos ng mga focus group kasama ang mga katutubo at imigranteng komunidad ng ating lungsod, naririnig ang mga tema ng na kinabibilangan ng paggalang sa ecosystem ng lungsod, pagpapabuti ng kaligtasan para sa ating mga pinaka-mahinang manlalakbay, at pag-aayos ng mga nakaraang desisyon sa pagpaplano ng transportasyon na naghiwalay sa mga komunidad sa halip na pagsamahin ang mga tao. – SDOT Director Greg Spotts 

Aming pinasasalamatan ang mga taong tumulong sa amin na hubugin ang plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit sa 1,300 komento sa plano, at higit sa 1,000 komento sa mga proyekto at programa. 

Narito ang ilan sa aming narinig:  

 • Dapat matapang at madaling kumilos ang STP. 
 • Ang kaligtasan ay dapat nating pagtuunan ng pansin at isang bagay na inuuna natin. 
 • Tayo ay magsikap sa pagtugon sa pagbabago ng klima. 
 • Nais naming tiyakin na ang ating mga kalye at pampublikong espasyo ay sumusuporta sa isang matatag na lokal na ekonomiya. 
 • Kailangan nating isaalang-alang ang lahat ng mga kadahilanan at tradeoffs na kasangkot sa pagpapasya kung paano natin ginagamit ang ating mga kalye. 
 • Gawin nating tiyak at malinaw na tukuyin ang pagpapatupad kung paano natin sinusukat ang pag-unlad. 
 • Kailangan naming bigyan kayo ng mas maraming pagkakataon na makilahok at marinig ang inyong tinig. 
 • Gusto ninyong gumawa kami ng mabilis na pagbabago upang mapabuti ang ating sistema ng transportasyon habang pinapanatili pa rin sa mabuting kalayagan ang kung ano ang mayroon tayo. 

Ang mahalaga, nagpapasalamat din kami sa aming mga kasosyo sa organisasyon na nakabase sa komunidad para sa kanilang pamumuno at pakikipagtulungan sa pagbuo ng Plano sa Transportasyon ng Seattle. 

Nasa ibaba ang buong listahan ng mga kasosyo sa organisasyon na nakabase sa komunidad sa gawaing ito: 

Kami ay nakinig sa feedback ng komunidad at gumawa ng ilang mahahalagang pagbabago sa Seattle Transportation Plan.  

Narito ang mga bagong pangunahing estratehiya na idinagdag namin. 

 • Kaligtasan: Nais naming tiyakin na ang aming mga network ng transportasyon ay nababanat at handa para sa mga emerhensiya. 
 • Pagpapatupad na hindi nagpaparusa: Sinusuportahan namin ang pagbabago sa kung paano inilalapat ang mga batas sa trapiko. Ayaw nating tumutok sa parusa. Nakakatulong ito na gawing mas ligtas ang ating mga kalye habang binabawasan ang pinsala sa mga komunidad.  

Pinalawak namin ang aming layunin sa kadaliang mapakilos na mapuna ang kahalagahan ng sigla ng ekonomiya upang bigyang diin ang kahalagahan ng paghatid sa mga tao at mga kalakal sa kung saan kailangan nilang pumunta.  

Pinalawak namin ang aming Diskarte sa Pagpapatupad upang magbigay ng higit pang mga detalye kung paano namin bubuhayin ang pangitain na ito sa hinaharap. Nagdagdag kami ng halos 30 kongkretong aksyon, na tinatawag na “pagpapatupad na mga aksyon,” upang makatulong na mangyari ang mga pangunahing hakbang. Ipinaliliwanag ng bahaging ito kung paano tayo pipili ng mga proyekto at programang gagawin. Ibinabahagi namin kung paano namin ayusin ang mga gawain batay sa magagamit na mga mapagkukunan at tukuyin kung paano namin maaaring bayaran ang trabaho. Pinakahuli, binabalangkas namin kung paano kami gagawa ng mahahalagang desisyon sa hinaharap. 

Susunod, isasaalang-alang ng Sangguniang Panlungsod ang planong itataguyod. 

Umaasa kami na patuloy ninyong makikita ang inyong tinig at ng inyong mga kapitbahay na makikita sa plano na ito. 

Maaari kayong makipag-usap sa Konseho ng Lungsod at ipaalam ang inyong tinig tungkol sa Seattle Transportation Plan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nakasulat na komento o sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pampublikong panahon ng komento sa panahon ng nalalapit na mga pulong ng Konseho ng Lungsod sa Marso 5. Maaari din kayong mag-email nang direkta sa Sangguniang Panlungsod. Maaari ninyong matutunan kung paano sumali sa mga pagpupulong na ito kapag ang agenda ay makikita sa Marso 1 sa webpage na ito. 

Kapag napagtibay, ang Seattle Transportation Plan ay pormal na magiging pangitain ng Seattle para sa hinaharap ng transportasyon sa Lungsod. 

Ang Seattle Transportation Plan Implementation Plan ay iminungkahing gawin at i-update tuwing 4 na taon, na magbibigay daan sa amin upang gumawa ng mga pagsasaayos upang umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon sa pananalapi, mga prayoridad ng komunidad, at mga umuusbong na isyu. Ang Seattle Transportation Plan Implementation Plan ay magiging komprehensibo at nilayon na palitan ang mga plano sa pagpapatupad ng pedestrian, bisikleta, transit, at kargamento na binuo noong nakaraan. 

Gumagawa din kami ng plano sa pagpopondo sa transportasyon upang umangkop sa mga pagbabago sa pagpopondo. Ang pagpopondo ang magpapasya kung gaano kabilis naming magagawa ang plano sa susunod na 20 taon. Ang Levy to Move Seattle, na nagbabayad ng mahigit-kumulang sa 30% ng aming trabaho, ay matatapos na sa lalong madaling panahon. Ang pagpanibago ng Levy ang magiging unang hakbang namin sa pagtiyak na may magagamit ang pagpopondo upang patuloy na mapabuti at mapanatili ang sistema ng transportasyon ng Seattle. Manatiling nakatutok para sa higit pa tungkol dito sa mga darating na buwan!