Find Posts By Topic

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle | Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle do Thị Trưởng Bruce Harrell đề xuất sẽ được thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố 

People walking in the U District neighborhood.

Tóm tắt 

Sau hai năm đóng góp bởi công chúng, chúng tôi đã phát triển Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle được đề xuất và chia sẻ kế hoạch này với Hội Đồng Thành Phố hôm nay. 

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle là tầm nhìn 20 năm cho tương lai của đường phố, vỉa hè, và không gian công cộng tại Seattle, dựa trên ý kiến đóng góp của hàng ngàn người sinh sống, làm việc, và vui chơi tại Seattle. Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle sẽ thiết lập các mục tiêu, chiến lược, và khuyến nghị cho một hệ thống giao thông phù hợp với thành phố của chúng ta trong hiện tại và tương lai. Kế hoạch này sẽ định hình mọi thứ, từ tài trợ cho giao thông vận tải trong tương lai đến các dự án và chương trình nâng cao cách chúng ta tận hưởng không gian công cộng và cách đi lại trong thành phố. 

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle tập trung vào sáu mục tiêu chính của Seattle: 

 • An Toàn 
 • Công Bằng 
 • Tính Bền Vững 
 • Tính Di Động và Bền Vững Kinh Tế 
 • Chất Lượng Sống 
 • Bảo Trì và Hiện Đại Hóa 

Vào mùa thu năm 2023, chúng tôi đã yêu cầu phản hồi từ công chúng về bản dự thảo Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle.  

Điều này bao gồm sự tham gia trực tuyến trên toàn thành phố, tham dự các sự kiện trực tiếp và làm việc với các Liên Lạc Viên Cộng Đồng của Sở Khu Dân Cư để tiến hành việc tiếp cận tập trung vào các cộng đồng sau: BIPOC (Người Da Đen, Người Bản Địa, và Người Da Màu khác), người có thu nhập thấp, người nhập cư và người tị nạn, người lớn tuổi, phụ nữ, người vô gia cư hoặc không có nhà ở ổn định, và người khuyết tật.  

Nhiều quy trình của chính phủ diễn ra tại bàn họp—dù trực tiếp hay trực tuyến. Việc tạo ra STP thì khác vì nhân viên của chúng tôi quyết tâm mang bàn họp đến cho những người chưa biết về cơ hội tham gia. Bằng cách sử dụng các phương pháp đổi mới từ Khung Công Bằng Giao Thông Vận Tải, chúng tôi đã triệu tập các cuộc trò chuyện ở nhiều địa điểm và ngôn ngữ với nhiều nhóm cư dân, thành viên cộng đồng và doanh nghiệp khác nhau, những người trước đây chưa từng tham gia vào quy trình như vậy. Chúng tôi rất vinh dự được gặp gỡ các thành viên cộng đồng thuộc mọi bản sắc xã hội, ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa. Chúng tôi đã tổ chức các nhóm tập trung với cộng đồng người bản địa và người nhập cư trong thành phố, lắng nghe các chủ đề bao gồm tôn vinh hệ sinh thái của thành phố, cải thiện sự an toàn cho những người đi lại dễ bị tổn thương nhất, và sửa chữa các quyết định về kế hoạch vận chuyển trước đây đã chia rẽ cộng đồng thay vì gắn kết mọi người lại với nhau. – Giám Đốc SDOT Greg Spotts 

Chúng tôi cảm ơn những người đã giúp chúng tôi định hình kế hoạch bằng cách cung cấp hơn 1,300 ý kiến về kế hoạch và hơn 1,000 ý kiến về các dự án và chương trình. 

Dưới đây là một số điều chúng tôi đã nghe được:  

 • STP phải táo bạo và dễ thực hiện. 
 • Sự an toàn phải là trọng tâm chính của chúng tôi và là điều chúng tôi ưu tiên. 
 • Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu. 
 • Chúng tôi muốn đảm bảo rằng đường phố và không gian công cộng của chúng ta hỗ trợ nền kinh tế địa phương vững mạnh. 
 • Chúng tôi cần xem xét tất cả các yếu tố và sự đánh đổi liên quan đến việc quyết định cách chúng ta sử dụng đường phố của mình. 
 • Hãy làm cho việc triển khai trở nên cụ thể và xác định rõ ràng cách chúng tôi đo lường tiến độ. 
 • Chúng tôi cần mang đến cho quý vị nhiều cơ hội hơn để tham gia và để tiếng nói của quý vị được lắng nghe. 
 • Quý vị muốn chúng tôi thực hiện những thay đổi nhanh chóng để cải thiện hệ thống giao thông trong khi vẫn giữ được những gì chúng ta đã có ở tình trạng tốt. 

Điều quan trọng là chúng tôi cũng cảm ơn các đối tác tổ chức dựa vào cộng đồng vì sự lãnh đạo và hợp tác của họ trong việc phát triển Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle. 

Dưới đây là danh sách đầy đủ của các đối tác tổ chức cộng đồng trong công việc này: 

Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của cộng đồng và thực hiện một số thay đổi quan trọng đối với Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle.  

Dưới đây là các chiến lược quan trọng mới mà chúng tôi đã thêm vào. 

 • An toàn: Chúng tôi muốn đảm bảo mạng lưới giao thông của chúng ta có khả năng linh hoạt và sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp. 
 • Thực thi không mang tính trừng phạt: Chúng tôi ủng hộ việc thay đổi cách áp dụng luật giao thông. Chúng tôi không muốn tập trung vào hình phạt. Điều này giúp đường phố của chúng ta an toàn hơn đồng thời giảm thiểu tác hại cho cộng đồng.  

Chúng tôi đã mở rộng mục tiêu của mình về khả năng di chuyển, lưu ý đến tầm quan trọng của sự bền vững kinh tế để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa người và hàng hóa đến nơi họ cần đến.  

Chúng tôi đã mở rộng Chiến Lược Triển Khai của mình để cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi sẽ biến tầm nhìn tương lai này thành hiện thực. Chúng tôi đã thêm gần 30 hành động cụ thể, được gọi là “hành động triển khai” để giúp thực hiện các bước quan trọng. Phần này giải thích cách chúng tôi chọn các dự án và chương trình để thực hiện. Chúng tôi chia sẻ cách chúng tôi sẽ tổ chức các nhiệm vụ dựa trên các nguồn lực sẵn có và xác định cách chúng tôi có thể chi trả cho công việc. Cuối cùng, chúng tôi phác thảo cách chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng trong tương lai. 

Tiếp theo, Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét kế hoạch để thông qua. 

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục thấy tiếng nói của mình và hàng xóm được phản ánh trong kế hoạch này. 

Quý vị có thể liên lạc với Hội Đồng Thành Phố và giãi bày ý kiến của mình về Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle bằng cách gửi nhận xét bằng văn bản hoặc tham gia vào các giai đoạn đóng góp ý kiến từ công chúng trong các cuộc họp sắp tới của Hội Đồng Thành Phố vào ngày 5 tháng 3. Quý vị cũng có thể gửi email trực tiếp cho Hội Đồng Thành Phố. Quý vị có thể tìm hiểu cách tham gia các cuộc họp này khi nội dung cuộc họp được công bố vào ngày 1 tháng 3 trên trang web này. 

Sau khi được thông qua, Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle sẽ trở thành tầm nhìn cho giao thông vận tải ở thành phố Seattle trong tương lai. 

Kế Hoạch Thực Hiện Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle được đề xuất lập và cập nhật 4 năm một lần, kế hoạch này sẽ cho phép chúng tôi thực hiện các điều chỉnh để thích ứng với những điều kiện tài chính đang thay đổi, các ưu tiên của cộng đồng, và các vấn đề mới nổi. Kế Hoạch Thực Hiện Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle sẽ toàn diện và nhằm thay thế các kế hoạch thực hiện dành cho người đi bộ, xe đạp, phương tiện công cộng, và vận chuyển hàng hóa được phát triển trước đây. 

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu kế hoạch tài trợ cho giao thông vận tải để thích ứng với những thay đổi về tài trợ. Nguồn tài trợ sẽ quyết định tốc độ chúng tôi có thể thực hiện kế hoạch trong 20 năm tới. Khoản thuế Levy to Move Seattle, chi trả cho khoảng 30% công việc của chúng tôi, sắp kết thúc. Gia hạn khoản thuế này sẽ là bước đầu tiên của chúng tôi nhằm đảm bảo có đủ nguồn tài trợ để tiếp tục cải thiện và bảo trì hệ thống giao thông của Seattle. Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin trong những tháng tới!