Find Posts By Topic

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle | Chúng tôi muốn nghe về các nhu cầu và ưu tiên của quý vị. Hãy tham gia cuộc khảo sát mới của chúng tôi, đến một sự kiện sắp tới, và cho chúng tôi biết quý vị thấy những nơi nào nên được thay đổi.


Tóm tắt

  • Tham gia với chúng tôi! Cùng nhau, chúng ta đang hình dung lại cách chúng ta di chuyển xung quanh thành phố và tận hưởng đường phố cũng như không gian công cộng.
  • Chúng tôi đang trong giai đoạn tiếp cận cộng đồng đầu tiên của mình. Vui lòng cho chúng tôi biết về các nhu cầu và ưu tiên vận chuyển của quý vị!
  • Quý vị có thể giúp phát triển Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle bằng nhiều cách. Hãy truy cập Trung Tâm Tham Gia Trực Tuyến của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle để tham gia ngay bây giờ.
  • Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Cộng Đồng (Office of Community Planning and Development, OPCD) cũng đang yêu cầu sự giúp đỡ của quý vị để tạo Bản Cập Nhật Kế Hoạch Toàn Diện của Seattle. Đây được gọi là Kế Hoạch One Seattle.

Tham gia với chúng tôi! Cùng nhau, chúng ta đang định hình cách chúng ta đi lại quanh thành phố và tận hưởng đường phố cũng như không gian công cộng.

Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle (Seattle Transportation Plan, STP) là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, hiệu quả, và giá cả phải chăng.  STP là cơ hội để tất cả chúng ta hình dung cách chúng ta muốn đi lại quanh thành phố trong tương lai.

STP sẽ điều hướng các khoản đầu tư vào giao thông vận tải địa phương trong 20 năm tới, vì vậy chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị!

Quý vị có thể giúp phát triển Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle bằng nhiều cách!

Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn tiếp cận cộng đồng đầu tiên của mình. Vui lòng cho chúng tôi biết về các nhu cầu và ưu tiên đi lại của quý vị.

Quý vị có thể tham gia cuộc khảo sát mới của chúng tôi, tham dự một sự kiện sắp tới, và cho chúng tôi biết quý vị thấy những nơi nào nên được thay đổi ở Seattle.

Hãy truy cập Trung Tâm Tham Gia Trực Tuyến của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle để tham gia ngay bây giờ.

Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống giao thông vận tải hoạt động tốt hơn cho tất cả mọi người trong hiện tại và tương lai.

Từ nay đến mùa hè năm 2022, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị và các đối tác tổ chức cộng đồng. Chúng tôi hy vọng hiểu được các nhu cầu và ưu tiên đi lại của quý vị.

Những gì chúng tôi muốn biết:

  • Khi nghĩ về tương lai của giao thông vận tải ở Seattle, quý vị hy vọng sẽ thấy điều gì? Điều gì là quan trọng với quý vị?
  • Khi đi lại xung quanh Seattle, quý vị phải đối mặt với những thách thức nào? Điều gì sẽ làm cho việc đi lại ở Seattle dễ dàng hơn?

Hãy truy cập Trung Tâm Tham Gia Trực Tuyến của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle để trả lời những câu hỏi này và nhiều hơn thế nữa.

Câu trả lời của quý vị sẽ giúp xây dựng nền tảng của Kế Hoạch Vận Chuyển Seattle. Vào mùa thu năm 2022, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với những gì chúng tôi đã nghe được và nhiều câu hỏi khác. Vào mùa xuân năm 2023, chúng tôi sẽ chia sẻ kế hoạch dự thảo với quý vị.

Văn Phòng Kế Hoạch và Phát Triển Cộng Đồng (Office of Community Planning and Development, OPCD) cũng đang yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về Bản Cập Nhật Kế Hoạch Toàn Diện của Seattle. Đây được gọi là Kế Hoạch One Seattle.

Kế Hoạch One Seattle sẽ định hướng các quyết định quan trọng như:

  • Nhà ở và việc làm ở đâu
  • Chúng tôi đầu tư vào giao thông, tiện ích, công viên, v.v. ở đâu và như thế nào.

Mục tiêu là làm cho Seattle trở nên bình đẳng hơn, đáng sống hơn, bền vững hơn, và linh hoạt hơn.

Hãy truy cập Trung Tâm Tham Gia vào Kế Hoạch One Seattle của OPCD để tìm hiểu thêm và chia sẻ ý kiến đóng góp của quý vị để định hướng cho bức tranh toàn cảnh về tương lai của Seattle.


Tìm hiểu thêm về STP và chia sẻ ý tưởng của quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị: