Find Posts By Topic

Panukala sa Pagsakay sa Seattle | Nagdadagdag kami ng mga daanang pang-bus lamang sa mga seksyon ng Rainier Ave S upang gawing mas maaasahan ang pagbibiyahe at nang matulungan kayong makatipid sa oras


Please note: you can return to the English version of this blog post, by clicking here.


Sumasakay ang mga tao sa bus sa isang hintuan ng bus sa Rainier Ave S. Litrato: SDOT
Sumasakay ang mga tao sa bus sa isang hintuan ng bus sa Rainier Ave S. Litrato: SDOT

Buod:

 • Ginagawa naming mas maaasahan ang pagbibiyahe sa Rainier Ave S sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga daanang pang-bus lamang, sa pakikipagtulungan sa King County Metro. Ang mga daanang pang-bus lamang ay nakakatulong na panatilihing gumagalaw ang mga taong sumasakay sa transit sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga bus sa ibang mga sasakyan.
 • Nagdadagdag kami ng daanang pang-bus lamang sa Rainier Ave S dahilan na rin sa nananatiling mataas ang sakay sa transit sa buong pandemya ng COVID-19.
 • Makikita ng mga taong sumasakay sa transit sa Rainier Ave S ang mga benepisyo ng bagong daanang pang-bus lamang kapag ang mga ito ay nailagay na. Lalo na sa matinding trapiko, binabawasan ng mga daanang pang-bus lamang ang mga oras ng pagbiyahe ng mga taong sumasakay sa transit. Ang mas maaasahang oras ng pagbiyahe sa bus ay gagawing mas mabuting mapagpipilian ang pagsakay ng transit para sa mga taong bumabiyahe sa Seattle.
 • Gumagawa kami ng mga pagpapabuti sa kaligtasan sa Rainier Ave S sa nakalipas na ilang taon bilang bahagi ng proyektong Rainier Ave S Vision Zero. Kamakailan, sinimulan naming magtayo ng iba pang mga pagpapabuti sa kaligtasan at sa interseksyon ng Rainier Ave S. bilang bahagi ng Route 7 Transit-Plus Multimodal Corridor na proyekto.
 • Dinadagdagan namin ang daanan pang-bus lamang sa Rainier Ave S. salamat sa 80 porsiyento ng mga botante ng Seattle na nagpasa ng Seattle Transit Measure (Proposition 1). Pinasa noong Nobiyembre 2020, ang Proposition 1 ay lumikha ng pinagmumulan ng kita para sa mas madalas, maaasahan, at naa-access na serbisyo ng bus sa ating lungsod. Sa pamamagitan ng 0.15% na buwis sa pagbebenta (katumbas ng 15 sentimo sa bawa’t $100 halaga), sinusuportahan ninyo ang pag-access sa transit ng inyong komunidad.

Ginagawa naming mas maaasahan ang pagbibiyahe sa Rainier Ave S sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga daanang pang-bus lamang, sa pakikipagtulungan sa King County Metro.

Halimbawa ng daanang pang-bus lamang sa Delridge Way SW. Litrato: SDOT
Halimbawa ng daanang pang-bus lamang sa Delridge Way SW. Litrato: SDOT

Ang mga daanang pang-bus lamang ay tumutulong sa pagpapanatili ng mas maaasahang paggalaw ng mga taong sumasakay ng transit sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga bus sa ibang mga sasakyan. Lalo na sa matinding trapiko, binabawasan ng mga daanang pang-bus lamang ang mga oras ng pagbiyahe ng mga taong sumasakay sa transit.

Alamin ang tungkol sa mga uri ng mga daanang pang-bus lamang, kabilang ang kung sino ang maaring gumamit ng mga ito at iba pang mga detalye, sa aming webpage ng daanang transit.

Nanatiling mataas ang sakay sa transit sa Ruta 7 noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Isa sa mga dahilan na nagdadagdag kami ng daanang pang-bus sa Rainier Ave S ay upang mas mahusay na mapagsilbihan ang mga sakay ng transit na umaasa sa Ruta 7.

Ang Ruta 7 sa Rainier Ave S ay isa sa pinakaabalang ruta ng bus sa Seattle, nagsisilbi sa humigit-kumulang na 8,000 sakay bawa’t araw (11,200 sakay bawa’t araw bago ang pandemya). Marami sa mga nakatira sa Rainier Valley ang umaasa sa bus ng Ruta 7 bawa’t araw. Ang mga tao ay sumasakay sa bus patungong paaralan, mga sentro ng daycare, mga grocery store, mga trabaho, at mga espasyo ng pagtitipon sa komunidad.

Sa buong Seattle, maraming mga taong umaasa sa transit bawa’t araw upang makarating kung saan nila kailangang tumungo at matugunan ang pangunahin nilang pangangailangan. Patuloy na umaasa ang mga tao sa transit sa buong pandemya ng COVID-19. Nanatiling mataas ang sakay ng transit sa ilang mga ruta, pati na ang mga ruta na nagsisilbi sa mga kapitbahayang may mas maraming taong iba ang lahi. Kinakailangan ng mga komunidad na ito ang madali at maaasahang serbisyong transit habang tuloy ang pagsulong ng lungsod mula sa pandemya. Mahalagang tumuon tayo sa mga pamumuhunan kung saan ang mga ito ay higit na kailangan. Ang paggawa nito ay alinsunod sa aming mga pangunahing mga kahalagahan at mga layunin sa larangan ng pagkakapantay-pantay at kaligtasan sa transportasyon.

Gumagawa kami ng mga pagpapabuti sa kaligtasan sa Rainier Ave S sa nakalipas na ilang taon bilang bahagi ng proyektong Rainier Ave S Vision Zero. Ang aming gawain upang mapabuti ang kaligtasan sa Rainier Ave S ay hindi pa tapos. Balak naming ipagpatuloy ang pagbabalik sa kalyeng ito upang gumawa ng higit pang mga pagbubuti sa kaligtasan sa hinaharap. Kamakailan, sinimulan naming magtayo ng iba pang mga pagpapabuti sa kaligtasan at sa interseksyon ng Rainier Ave S. bilang bahagi ng Route 7 Transit-Plus Multimodal Corridor na proyekto.

Ang paparating na trabaho sa daanang pang-bus lamang sa kahabaan ng Rainier Ave S ay magaganap sa dalawang bahagi, na ang konstruksyon sa unang bahagi ay planong mangyayari sa Hulyo 8 – 10.

Ngayong tag-init, kami ay nasa komunidad upang maibahagi ang higit pang impormasyon tungkol sa pangalawang bahagi ng trabaho at mangalap ng mga puna mula sa komunidad.

Mapa ng lugar ng proyekto. Grapiko: SDOT
Mapa ng lugar ng proyekto. Grapiko: SDOT

Pangkalahatang pananaw ng proyekto:

 • Ika-1 Bahagi: Sa unang bahagi ng Hulyo, sisimulan namin ang konstruksyon upang magdagdag ng isang daanang pang-bus lamang patungong hilaga sa Rainier Ave S sa gitna ng S Alaska St at S Walden St. Magdadagdag din kami ng daanang pang-bus lamang patungong timog sa gitna ng S Oregon St at S Edmunds St. Tatanggalin namin ang daanang pangbiyahe sa curbside at gagawin itong isang bagong daanang pang-bus lamang. Papanatilihin namin ang lahat ng kasalukuyang paradahan sa kalye, ang two-way na daanan sa gitna para lumiko, at access ng kalakal.
  • Nakatakdang maganap ang konstruksyon sa Hulyo 8 – 10. Ang trabahong ito ay nakasalalay sa lagay ng panahon at maaaring magbago. Mananatiling bukas ang kalye sa panahon ng konstruksyon, at maaaring asahan ng mga tao na may mga paulit-ulit na pagsasara ng daanan.
 • Ika-2 Bahagi: Pinag-aaralan namin ang proyektong Ika-2 Bahagi na magpapahaba sa daanang pang-bus- lamang patungong hilaga mula S Walden St hanggang S Massachusetts St.
  • Tag-Init 2022: Aabot kami sa komunidad upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa proyektong ito at pakinggan ang inyong mga puna. Makakatulong ang inyong mga puna na ipaalam sa disenyo ng Ika-2 Bahagi ng proyekto. Ang disenyo ng proyekto ay magpapatuloy hanggang 2023.

NGAYON: Kasalukuyang karaniwang disenyo ng kalye sa seksyon ng Rainier Ave S (tumitingin sa hilaga), sa lugar ng proyekto ng Ika-1 Bahagi

Kasalukuyang disenyo ng kalye sa seksyon ng Rainier Ave S. Grapiko: SDOT
Kasalukuyang disenyo ng kalye sa seksyon ng Rainier Ave S. Grapiko: SDOT

KINABUKASAN: Karaniwang disenyo ng kalye sa seksyon ng Rainier Ave S (tumitingin sa hilaga), sa lugar ng proyekto ng Ika-1 Bahagi. Ipinapakita ang pagbabago ng isang patungong hilagang daanang pangbiyahe na naging daanang pang-bus lamang.

Disenyo ng kalye sa hinaharap sa isang seksyon ng Rainier Ave S, kasama ang bagong daanang patungong hilagang pang-bus lamang. Grapiko: SDOT
Disenyo ng kalye sa hinaharap sa isang seksyon ng Rainier Ave S, kasama ang bagong daanang patungong hilagang pang-bus lamang. Grapiko: SDOT

Makikita ng mga taong sumasakay ng transit sa Rainier Ave S ang maraming benepisyo mula sa bagong mga daanan ng pang-bus lamang, na inilalarawan sa ibaba.

Grapikong nagpapakita ng maaasahang pagtitipid sa oras ng pagbiyahe sa umaga na may daanang pang-bus lamang. Grapiko: SDOT.
Grapikong nagpapakita ng maaasahang pagtitipid sa oras ng pagbiyahe sa umaga na may daanang pang-bus lamang. Grapiko: SDOT.

Mga inaasahang benipisyo ng proyektong daanan pang-bus lamang sa Rainier Ave S:

 • Mas maaaasahang transit sa Rainier Ave S, na darating kung kailan ninyo ito inaasahan. Kabilang dito ang madalas na mga ruta ng bus na may mataas na sakay gaya ng mga Ruta 7, 48, at 106
 • Mas madaling mga koneksyon sa Mt. Baker Light Rail Station at sa McClellan St Metro Transit Station. Magkakaroon din ng mas madaling mga koneksyon sa bagong Judkins Park Light Rail Station na magbubukas sa 2023.
 • Pagtitipid ng 2 minuto sa oras ng pagbiyahe sa isang karaniwang biyahe sa umaga sa bus. Pagtitipid ng 6 minuto sa oras ng pagbiyahe sa umaga kung ang mga kondisyon ay mas masikip kaysa karaniwan
 • Pagtitipid ng higit sa 1 minuto kapag nagbibiyaheng pahilaga sa gitna ng S Alaska St at S Walden St
 • Sa hinaharap, inaasahan namin ang mas maraming pagtitipid sa oras ng pagbibiyahe sa transit sa pamamagitan ng pagpapahaba ng daanang pang-bus lamang na pahilaga patungo sa I-90. Sa lugar na ito, ang dami ng trapiko ay mas mataas at ang kasikipan ng mga sasakyan ay madalas na malala.
 • Ang paglipat ng mas maraming biyahe sa transit ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kahusayan ng ating mga espasyo sa kalsada, na pakikinabangan ng lahat

Mga mabilisang kaalaman tungkol sa daanang pang-bus lamang:

 • Ang mga daanang pang-bus lamang ay mga daanang pangbiyahe na limitado sa mga bus na pampublikong transportasyon. Ang mga bus na pampublikong transportasyon ay mga sasakyang maaaring sakyan at gamitin ng kahit sinong miyembro ng publiko. Hindi kabilang dito ang mga bus ng eskuwelahan, mga vanpool, mga shuttle sa trabaho, mga motorsiklo, mga carpool, o charter na mga bus.
 • Ang mga taong nagbibisikleta ay pinapayagang gumamit ng mga daanang pang-bus lamang. Ang mga sasakyang pang-emergency ay pinapayagan din na gumamit ng mga daanang pang-bus lamang.
 • Ang ilan sa mga daanang pang-bus lamang ay limitado sa mga bus 24 oras sa isang araw, habang ang ibang mga daanang pang-bus lamang ay limitado sa mga bus sa ilang takdang oras. Mga karatula at mga marka sa kalye ay nagsasaad ng mga oras na limitado sa pang-bus lamang. Ang mga karatula at mga marka ay nagsasaad din kung/kailan ang mga daanang pang-bus lamang ay maaaring gamitin ng ibang mga sasakyan, pati na ang pagpaparada.
 • Pinapayagan ng karamihan ng mga daanang pang-bus lamang ang mga taong nagmamaneho ng ibang mga sasakyan na pumasok sa daanan upang lumiko sa mga interseksyon o upang pumasok sa mga driveway.

Matuto nang higit pa tungkol sa proyektong ito at ibahagi ang inyong mga puna sa amin: