Find Posts By Topic

Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra cho làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S? Hãy tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi và tìm hiểu thêm!


Please note: to return to the English version of this blog post, please click here.


Một làn đường dành riêng cho xe buýt mới được xây dựng gần đây trên đường Rainier Ave S. Nguồn ảnh: Nhân viên của Metro Quận King
Một làn đường dành riêng cho xe buýt mới được xây dựng gần đây trên đường Rainier Ave S. Nguồn ảnh: Nhân viên của Metro Quận King

Tóm tắt:

  • Với sự hợp tác của Metro Quận King, mới đây chúng tôi đã lắp đặt các làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S đi về phía bắc giữa đường S Alaska St và S Walden St, và đi về hướng nam giữa đường S Oregon St và S Edmunds St tại Rainier Valley.
  • Hiện chúng tôi đang xem xét 2 giải pháp thay thế để mở rộng làn đường dành cho xe buýt. Phần mở rộng này sẽ nằm trên đường Rainier Ave S xa hơn về phía bắc giữa đường S Walden St và S Grand St.
  • Vui lòng hoàn thành cuộc khảo sát của chúng tôi trước ngày 13 tháng 11. Quý vị có thể chia sẻ ý kiến của mình về 2 lựa chọn thay thế được đề xuất, cách quý vị đi lại trên đường Rainier Ave S, và cách chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn trải nghiệm của quý vị khi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.    
  • Chúng tôi sẽ trình bày các giải pháp thay thế cho làn đường dành riêng cho xe buýt trong Giai Đoạn 2 trên đường Rainier Ave S tại một cuộc họp công cộng trực tuyến vào ngày 25 tháng 10. Chi tiết về cuộc họp sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng bản ghi cuộc họp lên trang web dự án của chúng tôi sau cuộc họp.

Đầu mùa hè này, với sự hợp tác của Metro Quận King, chúng tôi đã lắp đặt giai đoạn đầu của các làn đường mới dành riêng cho xe buýt dọc theo đường Rainier Ave S.

Điều này bao gồm các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng bắc từ đường S Alaskan St đến S Walden St, và các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng nam từ đường S Oregon St đến S Edmonds St. Chúng tôi đã theo dõi giao thông và thời gian đi lại của xe buýt kể từ khi thực hiện thay đổi này.  Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu trong những tháng tới. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận thấy việc tiết kiệm thời gian đi lại cho xe buýt.

Bản đồ của các làn đường mới dành cho xe buýt dọc theo đường Rainier Ave S, trong 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đã được lắp đặt vào đầu mùa hè này. Đồ họa: SDOT
Bản đồ của các làn đường mới dành cho xe buýt dọc theo đường Rainier Ave S, trong 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đã được lắp đặt vào đầu mùa hè này. Đồ họa: SDOT

Chúng tôi hiện đang xem xét 2 phương án (“phương án thay thế”) để mở rộng các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng bắc hiện có trên đường Rainier Ave S, giữa đường S Walden St và S Grand St.

Sau khi được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng tôi hy vọng những người đi xe buýt sẽ tiết kiệm được thêm khoảng 5 phút khi đi lại trong giao thông cao điểm vào buổi sáng.

Chúng tôi mong quý vị giúp chúng tôi chọn một lựa chọn ưu tiên dựa trên phản hồi của cộng đồng.

Vui lòng tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi trước ngày 13 tháng 11 để chia sẻ suy nghĩ của quý vị, cách quý vị hiện đang đi lại trên đường Rainier Ave S và cách quý vị muốn chúng tôi cải thiện trải nghiệm của quý vị khi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

Quý vị cũng có thể tham dự một cuộc họp công cộng trực tuyến vào ngày 25 tháng 10 để tìm hiểu thêm. Chi tiết cuộc họp sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi lại cuộc họp và đăng một liên kết đến trang web của chúng tôi.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về 2 lựa chọn thay thế.

Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các lợi ích và cân nhắc đối với mỗi giải pháp thay thế trên trang web của chúng tôi.

Phương Án 1

Trong tùy chọn này, chúng tôi sẽ chuyển một làn đường đi về hướng bắc thành một làn đường dành cho xe buýt từ đường S Walden St đến đường S Grand St.

Đường S Grand St đến đường S Walden St (đi về hướng bắc)

Hình ảnh cho thấy một phần của đường Rainier Ave S với Phương Án 1. Đồ họa: SDOT.

Phương Án 2

Giống như Phương Án 1, trong phương án này, chúng tôi sẽ chuyển một làn đường đi về hướng bắc thành một làn đường dành cho xe buýt từ đường S Walden St đến S Grand St.

Chúng tôi cũng sẽ loại bỏ làn đường rẽ trung tâm giữa đường S Grand St và đường S College St và có 2 làn đường đi về hướng bắc (khoảng 5 dãy nhà).

Đường S Grand St đến đường S College St (đi về hướng bắc)

Hình ảnh cho thấy hai phần của đường Rainier Ave S với Phương Án 2. Đồ họa: SDOT.

Đường S College St đến đường S Walden St (đi về hướng bắc)

Hình ảnh cho thấy hai phần của đường Rainier Ave S với Phương Án 2. Đồ họa: SDOT.
Hình ảnh cho thấy hai phần của đường Rainier Ave S với Phương Án 2. Đồ họa: SDOT.

Các bước tiếp theo:

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về những gì chúng tôi đã nghe được và các bước tiếp theo cho Giai Đoạn 2 của dự án vào cuối năm nay. Thiết kế dự án sẽ được tiếp tục vào năm 2023 và việc xây dựng có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2024.

Để tìm hiểu thêm

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và quan tâm đến dự án này!