Find Posts By Topic

Nagbabalik ang Trick or Streets! Narito kung paano kayo makakasali ngayong taon

Photo credit: Julia Raasch on Unsplash.

Please note: to return to the English version of this blog post, please click here.


Buod: 

  • Tinatawagan lahat ng mga anyong demonyong nilalang (ghoul), zombie at iba pang mga nilalang ng kababalaghan – ang aming programa ng Trick or Streets ay nagbabalik! 
  • Ang Trick or Streets ay isang pagkakataon upang isara ang inyong kalye sa karamihan ng trapiko ng sasakyan para sa isang block party na may inspirasyon sa Halloween – isipin ang mga costume, meryenda, at kasiyahan sa kapitbahayan!
  • Kayo ay maaari ring magpunong-abala ng isang eksibit ng Día de Muertos ofrenda at pagdaraos ng mga mahal sa buhay na wala na sa atin
  • Magbasa upang matutunan kung paano ayusin ang inyong sariling Trick o Street na may libre at simpleng permit. (Aming inirerekomenda na isumite ang inyong aplikasyon para sa libreng permit bago ang Oktubre 14 para sa garantisadong pagsusuri – ngunit kami ay tatanggap pa rin ng mga permit pagkatapos nito)

Kami ay nagagalak na ipaalam na ang Trick or Streets ay nagbabalik para sa 2022! Kayo ay maaring mag-aplay para sa libreng permit ng Trick or Streer para sa Halloween! Amin din na hinihikayat ang Komunidad ng Latino (e/o/a/x) na mag-aplay at ipagdiwang ang Araw ng mga Patay (Día de Muertos)!

Aming hinihikayat kung sino mang interesadong mag-aplay at ipasara ang inyong kalye sa mga sasakyan sa linggo ng Halloween at Día de Muertos para sa mas ligtas na pag-trick-or-treat at mga pagdiriwang ng pagbubuo ng community! 

Ang Trick or Streets ay isa sa mga pinaka-kilalang programa ng pagpapasara ng kalye mula noong 2021 at kami ay nagagalak na ito ay muling maibalik ngayong taon. Isang espesyal na tampok para sa Trick-or-Streets – ang pagsasara ng inyong kalye ay maaring tumagal hanggang 10 ng gabi!

Handa nang mag-aplay? Sundin ang mga patakaran at alituntunin sa pagiging karapat-dapat sa aming Play Street & Block Party na webpage. Sa patlang ng “Project Name“, mangyaring ilagay: “Trick or Street,” o “Day of the Dead” upang aming magawang prioridad ang pagsusuri sa inyong aplikasyon. Kung inyong kailangan ang aming tulong sa pagkumpleto ng inyong aplikasyon, kami ay tawagan sa 206-684-7623 upang makapagsimula. Mayroong libreng pagsasalin!

Kung kayo ay naninirahan sa Stay Healthy Street, ang pagsasagawa ng kaganapan ay mas madali sapagkat ang inyong mga kalye ay kasalukuyan nang mayroong mga barikada at “STREET CLOSED” na mga karatula. Hindi na ninyo kailangan ng anumang karagdagang permit upang magsagawa ng Trick or Street sa isang kasalukuyang Stay Healty Street! Kakailanganin ninyo pa ring sundin ang mga alituntunin, at maaari kayong mag-imprenta ng mga karagdagang palatandaan upang ipaalam sa mga taong nagmamaneho ang tungkol sa inyong nakaplanong aktibidad: 

  • Laruin ang inyong flyer ng Stay Healthy Street
  • Laruin ang inyong naiimprentang karatula ng Stay Healthy Street

Narito ang ilang mga aktibidad sa taglagas para makapagsimula ka! 

Photo of a large house with orange lighting inside and dark gray clouds overhead.
Photo Credit: Ehud Neuhaus on Unsplash

Pagkikilala sa kumuha ng larawan:

Parada ng Kasuotan na Pang-Halloween

Isuot ang inyong paboritong kasuotan na pang-Halloween at maglakad-lakad sa paligid ng inyong block para tingnan ang mga dekorasyon na pang-Halloween at damahin ang panahon ng taglagas. Tandaan na ang mga kalye ay bukas pa rin para sa lokal na trapiko – mangyari lamang na siguraduhin na ibahagi ang daan sa mga taong nagbibisikleta, naglalakad, gumugulong at nagmamaneho patungo sa mga lokal na destinasyon sa paligid, katulad ng ibang mga kapitbahay na kailangan ng access patungo sa kanilang mga tahanan at negosyo.

Kaligtasan sa COVID-19

Hinihikayat ang mga kalahok na sundin ang kasalukuyang patnubay para sa kalusugan ng publiko kapag kasama ninyo ang ibang tao o nasa maraming tao. Maaari ninyo rin mahanap ang pinakabagong mga lokal na alituntunin sa pampublikong kalusugan ng COVID-19 sa website ng Public Health – Seattle & King County. Salamat sa paggawa ng inyong bahagi na tumulong na matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad habang nakikilahok sa mga masasaya at maligayang kaganapang sa paligid sa Halloween at Día de Muertos. 

Eksibit at pagdaraos ng Día de Muertos ofrenda

Mag-host ng iba’t ibang mga altar at eksibit sa mismong harap ng inyong bakuran o malalaking bintana at maglakad-lakad sa paligid ng inyong bloke para alalahanin ang mga mahal sa buhay at tamasahin ang panahon ng taglagas. Muli, mangyaring tandaan na ang mga kalye ay bukas pa rin sa lokal na trapiko! 

A woman dressed up as Catrina, the "Lady of the Dead" - a widely recognized symbol of Dia de Muertos. She is wearing a black dress with many large and colorful flowers and black and white face paint.
Photo by Sonia.

Mga rekomendasyon ng SDOT na Pang-Halloween na Pelikula

Kung gusto ninyong manatili sa loob ng bahay, tingnan ang aming listahan ng pelikula sa ibaba! Ang mga pelikulang ito ay paborito ng ilan sa tauhan ng SDOT at hindi lahat ay angkop para sa mas batang mga grupo. Amin kayong hinihikayat na magsaliksik at magpasya para sa inyong sarili o sa inyong pamilya kung ang mga ito ay angkop para sa inyo at sa inyong pamilya/mga kaibigan! 

Angkop para sa Pamilya 

Hocus Pocus  

Monster House  

The Addams Family  

The Nightmare Before Christmas  

Beetlejuice  

Coraline  

Edward Scissorhands  

Goosebumps  

Monsters Inc  

Ghostbusters  

Casper 

Twitches  

The Witches  

Don’t Look Under the Bed  

Coco 

Halloweentown

The Haunted Mansion

Alvin and the Chipmunks Meet the Wolfman

Hotel Transylvania

ParaNorman

Frightening

The Conjuring  

Rosemary’s Baby  

Ready or Not  

It  

Us  

A Nightmare on Elm Street  

The Shining  

Fear Street Trilogy

Paranormal Activity  

Get Out  

Halloween  

A Quiet Place II  

The Babadook  

The Haunting of Hill House 

Carrie 

Candyman

House (1977)

Don’t Breathe

Psycho

Paalala: Hinihiling namin na ang mga aplikasyon ay isumite bago ang 5 ng hapon sa Biyernes, Oktubre 14 para sa garantisadong napapanahong pagsusuri at pag-apruba. Kung kayo ay nagkakaroon ng anumang mga hamon sa pagtugon sa takdang-oras na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa teknikal na tulong sa publicspace@seattle.gov.

Kayo ba ay nasiyahan sa pagdiriwang sa Trick o Streets? Gusto naming malaman! Magpadala ng email sa amin sa publicspace@seattle.govipinapaalam sa amin kung ano ang nangyaring maayos, at anumang bagay na gusto ninyong malaman namin. Huwag mag-atubiling isama rin ang mga larawan ng inyong Trick o Streets na kaganapan!

Ang kasiyahan ay hindi nagtatapos dahil lamang sa pagwawakas ng Halloween at Día de Muertos! Ang mga permit ng Play Street at Block Party ay magagamit ng mga indibidwal, nonprofits, at mga organisasyon ng komunidad sa buong taon! 

Ang Pagkakaiba ng Halloween at Día de Muertos:

Hola sa lahat! Ang Día de Muertos ay nagmula sa sinaunang Mesoamerica (Mexico at hilagang Central America) kung saan ang mga katutubong grupo, kabilang ang Aztec, Maya at Toltec, ay may mga tiyak na oras kung kailan ginugunita nila ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. 

Ang ilang buwan ay dedikado sa pag-alala sa mga yumao, batay sa kung ang namatay ay nasa hustong gulang o isang bata. Pagkatapos ng pagdating ng mga Espanyol, ang ritwal na ito ng paggunita sa mga patay ay naugnay sa dalawang pista opisyal ng mga Katolikong Espanyol: Araw ng mga Santo (All Saints Day) (Nobyembre 1) at Araw ng mga Kaluluwa (All Soul’s Day) (Nobyembre 2). Ang Día de Muertos ay madalas na ipinagdiriwang sa Nobyembre 1 bilang isang araw para alalahanin ang mga bata na pumanaw na, at sa Nobyembre 2 para parangalan ang mga nasa hustong gulang.

Ngayon, ang Día de Muertos ay ipinagdiriwang karamihan sa Mexico at ilang bahagi ng Gitna at at Timog America. Kamakailan lang ay lalong naging popular ito sa mga komunidad ng Latino sa ibang bansa, kabilang ang sa Estados Unidos. Ang Día de Muertos ay hindi araw para sa pagluluksa. Nagdiriwang ang mga pamilya sa pamamagitan ng paglalagay ng alay na may kasamang pagkain, prutas, at iba pang bagay na nagustuhan ng mga yumao noong nabubuhay pa sila. Gayundin, ang musika at mga makukulay na palamuti na nakalagay sa paligid ng handog ay malugod na tumatanggap sa espiritu ng namatay.

Kayo ay maaaring lumahok sa Dia de Muertos Festival Seattle s sa Fisher Pavilion sa Oktubre 29 hanggang Oktubre 30, 11 ng umaga– 6 ng gabi.

Ang Disney Pixar ay gumawa ng magandang trabaho sa pagkuha ng diwa ng pista sa kanilang 2017 pelikula na “Coco.” 

Saludos,

SDOT Latinx Caucus

Belen Herrera (belen.herrera@seattle.gov) at Sonia Palma (sonia.palma@seattle.gov).