Find Posts By Topic

แผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล | เราต้องการทราบเกี่ยวกับความต้องการและลำดับความสำคัญของคุณ ขอเชิญคุณมาร่วมงานอีเวนต์ที่กำลังจะมีขึ้น และร่วมทำแบบสำรวจใหม่ของเรา เพื่อให้เราทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงในเมืองซีแอตเทิล:


สรุป

  • กรุณาเข้าร่วมกับเรา เรามาช่วยกันคิดหาวิธีการเดินทางสัญจรไปรอบ ๆ เมือง และวิธีที่เราจะเพลิดเพลินกับถนนและพื้นที่สาธารณะของเรา
  • เรากำลังเผยแพร่ให้ความรู้กับชุมชนในรอบแรก โปรดบอกเราเกี่ยวกับความต้องการและลำดับความสำคัญในการเดินทางสัญจรของคุณ!
  • คุณสามารถช่วยพัฒนาแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิลได้หลายวิธี ไปที่ ศูนย์กลางการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ของแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล เพื่อเข้าร่วมทันที
  • สำนักงานการวางแผนและการพัฒนาชุมชน (OPCD) ยังขอความช่วยเหลือจากคุณในการสร้างการอัปเดตแผนงานที่ครอบคลุมของเมืองซีแอตเทิลด้วยเช่นกัน แผนงานนี้มีชื่อว่า One Seattle Plan
    • เยี่ยมชม One Seattle Plan Engagement Hub ของ OPCD เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตในภาพรวมของเมืองซีแอตเทิล

กรุณาเข้าร่วมกับเรา เรากำลังร่วมกันกำหนดวิธีเดินทางสัญจรไปรอบ ๆ เมือง และเพลิดเพลินไปกับถนนและพื้นที่สาธารณะของเรา

แผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล (STP) เป็นความมุ่งมั่นของเราในการสร้างระบบขนส่งที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง  STP เป็นโอกาสสำหรับเราทุกคนที่จะจินตนาการว่าเราต้องการที่จะเดินทางสัญจรไปรอบ ๆ เมืองในอนาคตอย่างไร

STP จะแนะนำการลงทุนด้านการขนส่งในท้องถิ่นในอีก 20 ปีข้างหน้า – ดังนั้นเราจึงต้องการรับฟังความคิดเห็นจากคุณ!

คุณสามารถช่วยพัฒนาแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิลได้หลายวิธี!

เราได้เริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบแรกแล้ว โปรดบอกเราเกี่ยวกับความต้องการและลำดับความสำคัญในเดินทางของคุณ

ขอเชิญคุณมาร่วมงานอีเวนต์ที่กำลังจะมีขึ้น และร่วมทำแบบสำรวจใหม่ของเรา เพื่อให้เราทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงในเมืองซีแอตเทิล:

ไปที่ ศูนย์กลางการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ของแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล เพื่อเข้าร่วมทันที

เราจะร่วมกันสร้างระบบขนส่งที่เหมาะสมกับทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตั้งแต่วันนี้จนถึงฤดูร้อนปี 2022 เราจะทำงานร่วมกับคุณและ พันธมิตรองค์กรในชุมชน เราหวังว่าจะเข้าใจความต้องการและลำดับความสำคัญด้านการเดินทางสัญจรของคุณ

สิ่งที่เราอยากรู้มีดังต่อไปนี้

  • เมื่อคุณนึกถึงอนาคตของการคมนาคมขนส่งในเมืองซีแอตเทิล คุณหวังว่าจะเห็นอะไร สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคืออะไร
  • เมื่อคุณต้องเดินทางสัญจรไปรอบ เมืองซีแอตเทิล คุณต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง สิ่งที่จะทำให้การเดินทางสัญจรรอบเมืองซีแอตเทิลง่ายขึ้นคืออะไร

เยี่ยมชมศูนย์กลางการมี ส่วนร่วมออนไลน์ของแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล เพื่อตอบคำถามเหล่านี้และกิจกรรมอื่น ๆ

คำตอบของคุณจะช่วยสร้างรากฐานของแผนงานการขนส่งเมืองซีแอตเทิล ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 เราจะกลับมาพบกับคุณพร้อมกับสิ่งที่เราได้ยินและคำถามเพิ่มเติม ในฤดูใบไม้ผลิปี 2023 เราจะแชร์ร่างแผนงานกับคุณ

สำนักงานการวางแผนและการพัฒนาชุมชน (OPCD) ยังขอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนงานที่ครอบคลุมของเมืองซีแอตเทิล ด้วยเช่นกัน แผนงานนี้มีชื่อว่า One Seattle Plan

แผนงาน One Seattle Plan จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น:

  • ที่อยู่อาศัยและแหล่งการจ้างงาน
  • เราลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สวนสาธารณะ และอื่น ๆ ที่ไหนและอย่างไร

เป้าหมายคือการทำให้เมืองซีแอตเทิลมีความเท่าเทียม น่าอยู่ ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้น

เยี่ยมชม One Seattle Plan Engagement Hub ของ OPCD เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตในภาพรวมของเมืองซีแอตเทิล


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ STP และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเป็นภาษาที่คุณถนัด: