Find Posts By Topic

Cập nhật về chương trình giấy phép sử dụng không gian lề đường & ăn uống ngoài trời “Khởi Đầu An Toàn” (“Safe Start”)


Please note: to return to the English version of this blog, you can click here.


Không gian ăn uống và nhâm nhi cà phê ngoài trời ở khu phố Capitol Hill của Seattle. Nguồn hình ảnh: SDOT
Không gian ăn uống và nhâm nhi cà phê ngoài trời ở khu phố Capitol Hill của Seattle. Nguồn hình ảnh: SDOT

Vào tháng 6 năm 2020, chúng tôi đã tạo ra chương trình Khởi Đầu An Toàn tạm thời để hỗ trợ các nhà hàng, những người bán thức ăn trên đường phố và vỉa hè, và doanh nghiệp bán lẻ ở Seattle trong đại dịch COVID-19. Chương trình Khởi Đầu An Toàn đã giúp việc xin giấy phép sử dụng đường phố và vỉa hè dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp. Điều này cho phép họ có thêm không gian để hoạt động an toàn trong thời kỳ đại dịch.

Chương trình này bao gồm các tùy chọn cho ăn uống ngoài trời, bán hàng trên đường phố và vỉa hè, trưng bày hàng hóa, và đóng đường phố. Chúng tôi đã cấp hơn 275 giấy phép dưới chương trình Khởi Đầu An Toàn. Chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Quý vị có thể đọc thêm trong bài đăng trên blog của chúng tôi vào tháng 2, khi chúng tôi công bố tiếp tục kéo dài chương trình này.

Trước đại dịch, có khoảng 380 giấy phép ăn uống ngoài trời, 20 cửa hàng trưng bày hàng hóa, và 180 giấy phép bán hàng trên đường phố và vỉa hè. Hầu hết các giấy phép Khởi Đầu An Toàn là cho mục đích ăn uống ngoài trời, và hơn 60% số giấy phép được cấp là trong không gian lề đường.

Hình minh họa của một nghệ sĩ về không gian lề đường được sử dụng trong thành phố cho các quán cà phê, bán hàng trên đường phố và vỉa hè, cũng như các mục đích cộng đồng và kinh doanh khác. Đồ họa: Constantine Chrisafis, SDOT
Hình minh họa của một nghệ sĩ về không gian lề đường được sử dụng trong thành phố cho các quán cà phê, bán hàng trên đường phố và vỉa hè, cũng như các mục đích cộng đồng và kinh doanh khác. Đồ họa: Constantine Chrisafis, SDOT

Chúng tôi đã tạo ra một đề xuất dự thảo bao gồm các thay đổi dài hạn và cập nhật các yêu cầu về giấy phép của chúng tôi. Nếu đề xuất được chấp thuận, chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi này sau khi chương trình Khởi Đầu An Toàn hết hạn vào đầu năm sau. Chúng tôi dự định hoàn thành đề xuất của mình vào mùa hè này. Quý vị có thể xem những thông tin cơ bản về các đề xuất của chúng tôi bên dưới.

Ăn Uống Ngoài Trời

Dự thảo đề xuất của chúng tôi sẽ tiếp tục nhiều sự thành công đã thấy trong thời kỳ đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép ăn uống ngoài trời với các công trình xây dựng dọc theo các mép của vỉa hè và trong không gian lề đường. Một số công trình xây dựng có thể cần phải thay đổi hoặc củng cố để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng cơ hội cho các nhà hàng bằng cách cung cấp giấy phép mới theo mùa. Giấy phép này sẽ có hiệu lực từ tháng 4 đến tháng 10. Giấy phép này phù hợp cho các doanh nghiệp mở cửa để ăn uống ngoài trời trong những tháng ấm hơn.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin về những thay đổi được đề xuất về ăn uống ngoài trời.

Trưng Bày Hàng Hóa

Đề xuất của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp bán lẻ quảng cáo hàng hóa trước cửa hàng của họ. Điều này loại bỏ sự cần thiết phải xin giấy phép.


Việc miễn giấy phép không áp dụng cho mọi trưng bày. Các doanh nghiệp bán lẻ muốn trưng bày hàng hóa gần cửa hàng của họ, ở mép vỉa hè gần lề đường hoặc ngay bên ngoài cơ sở kinh doanh bên cạnh tòa nhà của họ, sẽ vẫn phải nhận được giấy phép nếu việc trưng bày của họ không đáp ứng các tiêu chuẩn được tạo ra cho tùy chọn được miễn giấy phép. Các doanh nghiệp có thể xin giấy phép dài hạn và giấy phép theo mùa. Giấy phép dài hạn cần được gia hạn hằng năm. Giấy phép theo mùa có hiệu lực từ tháng 4 đến tháng 10. 

  • Chúng tôi sẽ không cung cấp tùy chọn trưng bày hàng hóa ở lề đường nữa. Các trưng bày này có nhu cầu thấp so với các mục đích sử dụng không gian lề đường khác trong chương trình Khởi Đầu An Toàn. Các trường hợp ngoại lệ có thể cần thiết cho việc đóng đường phố hoặc các sự kiện tạm thời khác được cấp phép. 

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin về các thay đổi được đề xuất đối với việc trưng bày hàng hóa .

Bán Hàng trên Đường Phố và Vỉa Hè

Chương trình Bán Hàng trên Đường Phố và Vỉa Hè (Street and Sidewalk Vending Program) của chúng tôi đã phát triển đều đặn theo thời gian. Chương trình này mang lại cơ hội ổn định cho các doanh nghiệp nhỏ, mới và đã thành lập. Chúng tôi cấp hầu hết các giấy phép bán hàng trên đường phố và vỉa hè cho 12 tháng.  

Bổ sung thêm cơ hội cho những người bán hàng mới là một thách thức trước đại dịch. Cam kết với một địa điểm mới, không chắc chắn trong suốt một năm có thể làm nản lòng, đặc biệt là với nguồn lực hạn chế.  Chúng tôi đã kết hợp giấy phép dùng thử ba tháng để giải quyết thách thức này. Khung thời gian và chi phí giảm của giấy phép hỗ trợ nỗ lực của những người bán hàng trong việc thử các địa điểm mới. Ý tưởng đến từ những người bán hàng đã tham gia vào một nhóm cố vấn cho những người bán hàng nhỏ vào năm 2021.

Chúng tôi đang tạo ra nhiều cơ hội bán hàng trên đường phố và vỉa hè hơn bằng cách loại bỏ các hạn chế về loại hình bán hàng, số người bán, và phân vùng.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin về những thay đổi được đề xuất đối với việc bán hàng trên đường phố và vỉa hè.

Hoạt Động trên Đường Phố và Vỉa Hè

Giấy Phép Hoạt động trên Đường Phố và Vỉa Hè (Street and Sidewalk Activity Permits) cho phép các cơ sở, nhóm cộng đồng, và tổ chức sử dụng đường phố, ngõ hẻm, và quảng trường của chúng tôi. Bằng cách làm sống động những không gian này, những hoạt động này củng cố ý thức cộng đồng của chúng ta. Trong thời kỳ đại dịch, những giấy phép này được sử dụng để bổ sung thêm không gian cho các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ để phục vụ khách hàng. Khi cộng đồng của chúng ta thích nghi với đại dịch, những giấy phép này sẽ một lần nữa được mở rộng để bao gồm các hoạt động thuộc nhiều loại hình. 


Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin về các thay đổi được đề xuất đối với Hoạt Động trên Đường Phố và Vỉa Hè.

Lệ Phí

Không có lệ phí giấy phép đối với các giấy phép được cấp thông qua chương trình Khởi Đầu An Toàn tạm thời. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng khi đại dịch làm gián đoạn cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sau khi chương trình tạm thời kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục thu phí cho các loại giấy phép này.

Chúng tôi đã học được rất nhiều điều về các doanh nghiệp mà chúng tôi phục vụ kể từ khi công bố chương trình Khởi Đầu An Toàn vào năm 2020. Chúng tôi đã chứng kiến họ làm việc chăm chỉ để cân bằng giữa nhu cầu của nhân viên và khả năng tồn tại của họ, cả tạm thời và lâu dài. Chúng tôi đã thấy các chủ doanh nghiệp địa phương chấp nhận rủi ro có tính toán, chia sẻ ý tưởng và kế hoạch, xây dựng dựa trên sự sáng tạo và đổi mới của nhau, đồng thời làm việc cùng nhau trong những thời điểm khó khăn và không chắc chắn. Họ đã tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra bởi các giấy phép Khởi Đầu An Toàn và họ bày tỏ sự biết ơn đối với chương trình hỗ trợ này.

Để xây dựng dựa trên những gì chúng tôi đã học được và giải quyết những cân nhắc chính, chúng tôi đã xác định Lệ Phí Năm 2023 của mình:

  • Phải phù hợp với túi tiền của các chủ doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức cộng đồng. Chúng tôi muốn tiếp tục giúp đỡ các đối tác kinh doanh của mình khi chúng ta xây dựng lại cộng đồng của mình. Chúng tôi cũng muốn tập trung vào sự công bằng trong chương trình của mình.
  • Phải bù đắp được chi phí của chúng tôi thông qua phí cấp giấy phép, gia hạn, và sửa đổi. Điều này sẽ liên kết lệ phí tốt hơn với công việc mà nhân viên của chúng tôi thực hiện khi xem xét đơn đăng ký và cấp giấy phép. Nó cũng sẽ đảm bảo tính bền vững lâu dài của chương trình.
  • Phải đơn giản nhất có thể. Điều này sẽ tăng tính thân thiện với người dùng và hỗ trợ quá trình xử lý hiệu quả.
  • Phải đại diện cho các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi muốn khuyến khích sử dụng không gian công cộng. Để làm được điều này, đề xuất của chúng tôi điều chỉnh lệ phí giấy phép để chúng tôi có thể duy trì chương trình đồng thời cải thiện khả năng chi trả.


Để xem thông tin chi tiết về các khoản phí được đề xuất, vui lòng xem các trang cụ thể sau:


Bước tiếp theo là gì?

Chúng tôi đang chia sẻ kế hoạch dự thảo này để nhận được phản hồi từ quý vị. Chúng tôi cũng muốn nâng cao nhận thức về các kế hoạch của mình khi chúng tôi hướng tới phiên bản cuối cùng của đề xuất này. Chúng tôi dự định sẽ đệ trình đề xuất cuối cùng của mình lên Hội Đồng Thành Phố vào cuối mùa hè này. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp, câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu thêm, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ publicspace@seattle.gov. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi vào bất cứ lúc nào.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Hỏi: Tôi có một quán ăn nhỏ trong chương trình Khởi Đầu An Toàn hiện tại. Tôi có thể giữ quán ăn nhỏ có cùng quy mô đó không?

Đáp: Việc đó còn tùy. Nếu quán ăn của quý vị có chiều dài hơn 40 feet, nó có thể cần phải nhỏ hơn một chút. Điều này để chúng tôi có thể đảm bảo có không gian cho việc bốc dỡ hàng hóa của xe. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng doanh nghiệp lân cận có thể sử dụng không gian lề đường hoặc vỉa hè. Tuy nhiên, sẽ có nhiều trường hợp quán ăn dài hơn 40 feet vẫn không cần phải thay đổi.

Hỏi: Tôi hiện có một quán ăn theo chương trình Khởi Đầu An Toàn với kết cấu mái che. Tôi có thể giữ quán ăn này không?

Đáp: Việc này cũng còn tùy! Chúng tôi sẵn lòng tiếp tục cho phép các công trình trên trần để bảo vệ mọi người khỏi mưa và (thỉnh thoảng) nắng của Seattle. Tuy nhiên, cấu trúc có thể cần phải mạnh hơn hoặc nặng hơn. Điều này sẽ giúp giữ nó ở đúng vị trí khi có gió lớn.

Hỏi: Quán ăn hoặc cửa hàng trưng bày hàng hóa ngoài trời theo chương trình Khởi Đầu An Toàn của tôi sử dụng lều để che mưa và nắng cho mọi người. Sở Giao Thông Seattle sẽ tiếp tục cho phép tùy chọn đó chứ?

Đáp: Đúng vậy! Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép các lều pop-up để bảo vệ mọi người khỏi mưa và nắng. Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị dỡ bỏ lều khi có bão.

Hỏi: Còn về đèn và sưởi ấm thì sao? Tôi có thể giữ chúng tại chỗ không?

Đáp: Việc này cũng còn tùy! Chúng tôi muốn đảm bảo những không gian này vẫn thoải mái, điều này thường có nghĩa là có sưởi ấm và ánh sáng. Một số bộ phận sưởi ấm thông thường, như máy sưởi propane cao “kiểu cây nấm”, chỉ được phép sử dụng nếu không có mái nhà hoặc mái che. Các lò sưởi propane nhỏ hơn được phép sử dụng ngay cả khi có mái che. Đèn chỉ cần phù hợp với bộ luật xây dựng thì sẽ được phép sử dụng.

Hỏi: Tôi có giấy phép Khởi Đầu An Toàn hiện tại. Tôi có cần phải đăng ký lại không?

Đáp: Có, quý vị sẽ cần đăng ký lại theo loại giấy phép được cập nhật. Chương trình Khởi Đầu An Toàn của chúng tôi được thiết kế như là một ứng phó khẩn cấp với đại dịch. Chương trình Khởi Đầu An Toàn dựa trên các tùy chọn giấy phép hiện có. Chúng tôi đang cập nhật các tùy chọn giấy phép hiện có này và sẽ không cấp giấy phép Khởi Đầu An Toàn nữa. Với các loại giấy phép được cập nhật, chúng tôi sẽ cần đảm bảo rằng chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng quán ăn của quý vị và đảm bảo rằng chúng tôi có các dữ liệu mà chúng tôi cần. Nếu quán ăn của quý vị đã được cấp phép hoàn toàn theo chương trình Khởi Đầu An Toàn (hoặc ngay cả khi không phải), chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để phê duyệt giấy phép của quý vị, nhưng có thể cần phải thực hiện một số thay đổi.